Дієслово
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

У реченні дієслово найчастіше є…

а)

підметом

б)

присудком

в)

другорядним членом речення

2.

У якому рядку записані дієслова майбутнього часу?

а)

напише, співатиме, придумають

б)

росте, лежать, читає

в)

полетить, іде, летіла

3.

Дієслова в неозначеній формі відповідають на питання…

а)

що робив?, що зробив?

б)

що робить?, що зробить?

в)

що робити?, що зробити?

4.

Яке слово написане правильно?

а)

любуєця

б)

любується

в)

любуєцься

5.

В якому рядку записані антоніми?

а)

сумувати - радіти

б)

ледарювати - байдикувати

в)

продавати - віддавати

6.

Початковою формою дієслова є…

а)

майбутній час

б)

минулий час

в)

неозначена форма

7.

У якому рядку записані дієслова теперішнього часу?

а)

малював, рахувала, помили

б)

слухає, танцюють, говорить

в)

збудує, розказує, прийшли

8.

Дієслова в неозначеній формі мають суфікси…

а)

– ите , - ете

б)

– ти, - ть

в)

–ить, - їть

9.

Яке слово написане правильно?

а)

смієсся

б)

 смієця

в)

смієшся

10.

У якому рядку записані синоніми?

….,    - ….,  плакати - ….,     

а)

кричати - верещати

б)

бруднити - співати

в)

будувати - ламати

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. а (5 балів)
3. в (5 балів)
4. б (5 балів)
5. а (5 балів)
6. в (5 балів)
7. б (5 балів)
8. б (5 балів)
9. в (5 балів)
10. а (5 балів)