Дієслово
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Дієслово називає - ...

а)

ознаку предмета

б)

дію предмета

в)

предмет

2.

На які питання відповідають дієслова?

а)

Хто? що?

б)

Який? яка? яке?

в)

Що робить? що зробив? що буде робити?

3.

Доберіть синонім до дієслова говорити?

а)

базікати

б)

мовчати

в)

сміятися

г)

розмовляти

4.

Доберіть антонім до дієслова любити?

а)

любов

б)

ненавидіти

в)

симпатизувати

г)

улюблений

5.

Знайдіть дієслово в реченні:

В ботанічному саду ростуть рослини з усього світу.

а)

рослини

б)

саду

в)

ростуть

г)

ботанічному

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. в (5 балів)
3. а г (5 балів)
4. б (5 балів)
5. в (5 балів)