дієслово
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

дієслово означає

а)

дію предмета

б)

ознаку предмета

в)

назву предмета

2.

На які запитання відповідають дієслова?

а)

хто? що?

б)

що робить? що роблять? що робив? що зробить?

в)

який? яка? яке? які?

3.

В якому рядку записані тільки дієслова?

а)

ходити, бігає, бігун

б)

учень, учитель, вчить

в)

ходить, бігає, стрибає

4.

Синоніми до дієслова говорить

а)

каже, повідомляє, розповідає

б)

говорити, говоритиму, говорив

в)

мовчить

5.

дієслово, вжите в прямому значенні

а)

іде хлопчик

б)

іде дощ

в)

іде час

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. б (5 балів)
3. в (5 балів)
4. а (5 балів)
5. а (5 балів)