Ділення десяткових дробів (варіант2).
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

У скільки разів число 38 менше від числа 76,38?

а)

У 2,1 раза

б)

У 1,2 раза

в)

У 2,01 раза

г)

У 2 рази

2.

Яке з чисел треба збільшити у 5 разів, щоб дістати число 0,035?

а)

0,0175

б)

0,007

в)

0,175

г)

0,07

3.

Яка з наведених часток найменша?

а)

25,5 : 5

б)

45,81 : 9

в)

35,84 : 7

г)

15,135 : 3

4.

Яке з чисел дорівнює значенню виразу 161,7 : (3,6 + 7,4)

а)

16,17

б)

14,7

в)

12,81

г)

15,9

5.

Скільки існує натуральних чисел, менших від кореня рівняння 12⋅х=12,12

а)

Два

б)

Одне

в)

Безліч

г)

Таких чисел не існує

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. б (5 балів)
3. г (5 балів)
4. б (5 балів)
5. б (5 балів)