Динаміка і закони збереження
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Які фізичні величини не змінюються внаслідок пружного удару двох тіл?

а)

швидкості руху тіл;

б)

імпульси тіл;

в)

кінетичні енергії тіл;

г)

кінетична енергія та імпульс системи тіл.

2.

За якою формулою визначається Кінетична енергія?

а)

μN

б)

mv

в)

kx2/2

г)

mv2/2

3.

За якою формулою визначається Сила пружності ?

а)

μN

б)

mv

в)

kx

г)

mv2/2

4.

За якою формулою визначається Сила тертя ?

а)

μN

б)

mv

в)

kx2/2

г)

mv2/2

5.

За якою формулою визначається Імпульс тіла ?

а)

μN

б)

mv

в)

kx2/2

г)

mv2/2

6.

Тіло масою 4 кг рухається вздовж осі ΟΧ, при цьому его координата змінюється за законом: Χ=0,5+2t+5t2. Визначте модуль рівнодійної сил,що діють на тіло.

а)

2 H

б)

8 H

в)

20 H

г)

40 H

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. г (2 балів)
3. в (2 балів)
4. а (2 балів)
5. б (2 балів)
6. г (2 балів)