ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ на початку ХХ століття (варіант 2)
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

1. Укажіть засновника гімнастично-пожежного товариства «Січ»:

а)

Іван Боберський

б)

Кирило Трильовський

в)

Іван Чмола

г)

Петро Франко

2.

2. Яке молодіжне товариство виникло найпізніше?

а)

Пласт

б)

Січ

в)

Січові стрільці

г)

Сокіл

3.

3. Де постало пожежно-гімнастичне товариство «Січ»?

а)

у селі Заваллі на Станіславщині

б)

у селі Купчинці на Тернопільщині

в)

у Львові

г)

у селі Нагуєвичі на Самбірщині

4.

4. Коли загинув студент Львівського університету Адам Коцко?

а)

1907 року

б)

1908 року

в)

1910 року

г)

1911 року

5.

5. Серед засновників якої молодіжної організації був син українського письменника, автора повісті «Захар Беркут»?

а)

Пласт

б)

Січ

в)

Січові стрільці

г)

Сокіл

6.

6. Яка організація здійснила перше видання брошури Миколи Міхновського «Самостійна Україна»?

а)

«Вільна Галичина»

б)

«Молода Україна»

в)

«Січові стрільці»

г)

«Сокіл-Батько»

7.

7. Коли у Львівському університеті було відкрито кафедру історії України?

а)

1890 року

б)

1894 року

в)

1895 року

г)

1899 року

8.

8. Коли постало перше руханкове товариство «Сокіл» у Львові?

а)

1890 року

б)

1892 року

в)

1894 року

г)

1896 року

9.

9. Де діяла напівлегальне товариство «Молода Україна»?

а)

у Львові

б)

у Луцьку

в)

у Тернополі

г)

у Станіславові

10.

10. Хто керував кафедрою історії України у Львівському університету наприкінці ХІХ століття?

а)

Михайло Грушевський

б)

Кирило Трильовський

в)

Мирослав Січинський

г)

Іван Франко

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. а (1 балів)
4. в (1 балів)
5. а (1 балів)
6. б (1 балів)
7. б (1 балів)
8. в (1 балів)
9. а (1 балів)
10. а (1 балів)