Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

ДПА

Додано: 23 червня
Предмет:
Тест виконано: 21 раз
80 запитань
Запитання 1

Під час усунення аварії або при захаращеності обладнання прийом зміни

варіанти відповідей

дозволяється

забороняється

Запитання 2

При потраплянні трансформаторного мастила на шкіру і слизову оболонку очей необхідно:


варіанти відповідей

витерти шкіру та слизову чистою тканиною

рясно промити шкіру та слизову водою

обробити антисептиком

обробити місце перекисом водню

Запитання 3

При виконанні серцево-легеневої реанімації 1 рятівником

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

варіанти відповідей

роблять 30-35 натисків на грудину  на 2 вдування повітря

роблять 5 натисків на грудину на 1 вдування повітря  

Запитання 4

Під час грози та дощу праювати на ПЛЕПваріанти відповідей

дозволяється

забороняється

Запитання 5

Під час виконання службових обов’язків працівник повинен мати з собою:


варіанти відповідей

посвідчення про перевірку знань

свідоцтво про кваліфікацію або диплом

довідку про стан здоров’я

Запитання 6

Початок, закінчення та характер робіт при виконанні робіт в порядку поточної експлуатації записуються:


варіанти відповідей

в журналі обліку аварій

в оперативному журналі

в журналі оперативного контролю

в журналі інструктажів з охорони праці на робочому місці

Запитання 7

Переносні заземлення під'єднуються в послідовності:


варіанти відповідей

встановлюється на струмопровідні частини, приєднується до заземлювального пристрою

приєднується до заземлювального пристрою, після перевірки відсутності напруги, встановлюється на струмопровідні частини

Запитання 8

На безпосередньому місці проведення робіт вивішують плакат:


варіанти відповідей

Працювати тут!

Стій! Напруга

Не вмикати! Працюють люди

Запитання 9

Зв'язані драбини використовувати


варіанти відповідей

дозволяється

забороняється

Запитання 10

До самостійної роботи в електроустановках допускаються особи, яким присвоєна група допуску з електробезпеки в електроустановках до 1000 В


варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

IV

Запитання 11

Для звільнення потерпілого від дії електричного струму можна намотавши сухий одяг на руку відтягнути його від електроустановки одною рукою, тримаючи його за одяг, не торкаючись тілаваріанти відповідей

правда

неправда

Запитання 12

Двері приміщень електроустановок мають бутиваріанти відповідей

постійно замкнені

постійно відчинені

Запитання 13

Чи оплачується працівнику період простою в разі відмови його від дорученої роботи?


варіанти відповідей

оплачується, якщо виникла ситуація небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують у розмірі середньої зарплати;

 не оплачується в усіх випадках;

оплачується, але в розмірі не більше половини середнього заробітку, якщо інше не передбачене колективним договором.

Запитання 14

Чи зобов’язаний роботодавець компенсувати всі витрати працівнику в разі придбання ним спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів за свої кошти?варіанти відповідей

зобов’язаний на умовах передбачених колективним договором;

зобов’язаний у разі їх передчасного зношення;

не зобов’язаний.

Запитання 15

Електролітична дія струму виявляється:


варіанти відповідей

у подразненні і збудженні живої тканини організму, що супроводжується мимовільним скороченням м’язів;

в розкладанні органічної рідини та крові, що призводить до значних порушень їх фізико-хімічного складу;

в опіках окремих ділянок тіла, ураженні внаслідок високої температури кровоносних судин, нервових клітин, серця, мозку, що призводить до серйозних функціональних розладів.

Запитання 16

Яку величину напруги використовують для індивідуального освітлення і ручного електроінструменту при роботі в небезпечних зонах?


варіанти відповідей

до 12 В;

до 42 В;

до 127 В.

Запитання 17

Смертельною є величина сили струму в:


варіанти відповідей

36 мА;

42 мА;

100 мА;

200 мА.

Запитання 18

В електроустановках під напругою використовують для гасіння пожежі


варіанти відповідей

вуглекислотні, порошкові вогнегасники

воду

пінні вогнегасники

воду, пінні вогнегасники

Запитання 19

До місцевих електротравм відносять


варіанти відповідей

опіки, електричні знаки, металізацію шкіри, електрофтальмію

електричні удари

Запитання 20

При виконанні робіт па ПЛЕП зі зніманням напруги


варіанти відповідей

лінія відключається зі всіх сторін

лінія відключається зі всіх сторін і заземлюється

лінія відключається з одної сторони

лінія заземлюється

Запитання 21

Заборонено відкривати двері приміщень, не обладнаних сітчастими огорожами або бар'єрами, якщо відстань між дверима і струмопровідними частинами в ЕУ понад 1000В менша за:


варіанти відповідей

0,6 м

0,8 м

1 м

0,4 м

Запитання 22

До основних засобів захисту в електроустановках до 1000 В відносять:


варіанти відповідей

Ізолювальні штанги всіх видів, ізолювальні кліщі, електровимірювальні кліщі, покажчики напруги, пристрої для створення безпечних умов праці під час проведення випробувань і вимірювань в електроустановках (покажчики напруги для фазування, покажчики пошкодження кабелів та ін.)

Ізолювальні штанги, ізолювальні кліщі, електровимірювальні кліщі, покажчики напруги, діелектричні рукавички, інструмент з ізолювальним покриттям

Діелектричне взуття, діелектричні килими, ізолювальні підставки, ізолювальні накладки, ізолювальні ковпаки, сигналізатори напруги, захисні огородження (щити, ширми), переносні заземлення, плакати і знаки безпеки

Запитання 23

Сукупність електростанцій, ліній електропередачі, підстанцій і теплових мереж, зв’язаних в одне ціле називається:


  


 

варіанти відповідей

електроенергетичною системою  

енергетичною системою  

системою електропостачання  

електричною мережею

Запитання 24

Яка з даних підстанцій є підстанцією з глибоким вводом:


    

варіанти відповідей

110/35 кВ      

35/10 кВ  

36/6 кВ     

10/0,4 кВ

Запитання 25

Чому дорівнює еквівалентний опір електричного ланцюга відносно затискачів а та b, якщо R1=R2=R3=R4=50 Ом

варіанти відповідей

200 Ом 

50 Ом

25 Ом 

100 Ом

Запитання 26

Який вид ушкодження машини відносять до механічного:

варіанти відповідей

пробій ізоляції на корпус

міжфазні замикання

послаблення кріплення полюсів

порушення контактів з'єднань виконаних пайкою або зварюванням

Запитання 27

До якого типу апаратури управління відноситься автоматичний вимикач

варіанти відповідей

регулювального

комутаційно-захисного

захисного

комутаційного

Запитання 28

Електротеплове реле призначено для:

варіанти відповідей

захисту двигунів від помилкового включення на реверс

захисту двигунів від струмів перевантаження

захисту двигунів від струмів короткого замикання

захисту двигунів від підвищеної напруги

Запитання 29

Блок-контакти магнітного пускача призначені для:


варіанти відповідей

дистанційного включення і відключення електродвигуна

підключення обмоток статора електродвигуна до мережі змінного струму

захисту електродвигуна від перевантажень

шунтування пускової кнопки

Запитання 30

Вкажіть причину сильного гудіння магнітного пускача:


варіанти відповідей

приварилися контакти силового ланцюга або ланцюга управління

обрив в ланцюзі управління або в обмотці котушки

невідрегульований хід якоря

окислення контактів

Запитання 31

Літерне позначення плавкого запобіжника:

         

    

 

варіанти відповідей

 FU   

QS

SA

FA

Запитання 32

Як називаються вимикачі для управління лампами з двох місць:варіанти відповідей

прохідні 

перекідні 

перемикачі

подвійні

Запитання 33

Який прилад заснований на принципі роботи трансформатора струму:


варіанти відповідей

вольтметр 

покажчик напруги

вимірювальні кліщі

лічильник

Запитання 34

В якому з апаратів є короткозамкнений виток:варіанти відповідей

контактор постійного струму

контактор змінного струму

запобіжник

командо контролер

Запитання 35

Категорія розміщення електрообладнання в закритому приміщенні з природньою вентиляцією позначається:


 варіанти відповідей

У1  

У2  

У3   

У4

Запитання 36

В якому з даних проводів відсутня окрема утримуюча жила:

 

   

варіанти відповідей

СІП-1  

СІП-2  

СІП-2А 

СІП-4

Запитання 37

Інформаційні знаки на прямих трасах кабельної лінії встановлюють на відстані: 

варіанти відповідей

100 м   

300 м     

500 м  

1000 м

Запитання 38

У якому варіанті відповіді поперечний переріз струмоведучої жили нестандартний:     

варіанти відповідей

1 мм2 

1,5 мм2    

2 мм2      

2,5 мм2

Запитання 39

У проводі ПВ-1 цифра означає

варіанти відповідей

поперечний переріз

клас гнучкості  

призначення проводу

матеріал ізоляції

Запитання 40

Рухома частина преса для опресування жил проводів називається:

варіанти відповідей

пуансон    

матриця     

гільза     

наконечник

Запитання 41

В електроустановках з лінійною напругою 220 В опір заземлювального пристрою повинен становити не більше:

    

   

варіанти відповідей

2 Ом 

4 Ом 

6 Ом 

8 Ом

Запитання 42

Який пристрій використовується для обмеження робочого струму в газорозрядних лампах:
варіанти відповідей

стартер    

конденсатор         

дросель     

резистор

Запитання 43

Назвіть одиниці вимірювання світлового потоку:

варіанти відповідей

люкси          

люмени                    

вати         

кандели

Запитання 44

Термін служби лампи розжарення становить:

     

 

  

 

варіанти відповідей

500 год.

5000 год.     

1000 год.    

10000 год  

Запитання 45

Різьбовий цоколь освітлювальної лампи позначається:

            
варіанти відповідей

E

B               

R                 

Запитання 46

Які лампи не підходять для керування димерами:

          


 


варіанти відповідей

енергозберігаючі люмінесцентні

вакуумні розжарення  

галогенні         

біспіральні розжарення 

Запитання 47

Для керування електричним освітленням з багатьох місць використовують:   


варіанти відповідей

двоклавішні вимикачі    

імпульсні реле     

одноклавішний вимикач 

димери

Запитання 48

Лампа розжарення працює на законі:

         

       варіанти відповідей

електромагнітної дії стуму  

теплової дії струму  

термодинамічної дії   

Кірхгофа

Запитання 49

Позиційне позначення на принципових схемах рубильника:

              

варіанти відповідей

QF

QS             

QK                    

QP

Запитання 50

Силові контакти магнітного пускача серії ПМЕ 4 величини розраховані на струм:

               

                

            

варіанти відповідей

40 А  

60 А

63 А  

80 А

Запитання 51

Позиційне позначення на принципових схемах вимикача, що спрацьовує від зміни положення:


варіанти відповідей

SB                       

SK                  

SQ                       

SB

Запитання 52

Незалежний розчіплювач призначений для дистанційного виключення:

 

                

     

    


варіанти відповідей

автоматичних вимикачів 

магнітних пускачів 

теплових реле   

рубильників

Запитання 53

Електромагнітний розчіплювач автоматичного вимикача спрацьовує при:


   

    


варіанти відповідей

перевантаженні         

короткому замиканні    

обриві фази   

витоку струму

Запитання 54

Силовий трансформатор серії ТДТН 10000/110-80У1 має потужність:

            

          

            

варіанти відповідей

 10000 кВА  

10000 кВт    

110 кВА   

110 кВт

Запитання 55

Які апарати захищають силові трансформатори та електродвигуни від атмосферних перенапруг:


      


варіанти відповідей

реактори                                            

вентильні розрядники                 

трубчасті розрядники 

грозозахисні троси

Запитання 56

Оберіть з представлених рівнянь правильно складені рівняння за першим законом Кірхгофа для вузла 2 

варіанти відповідей

І2-І5+І3=0

–І5+І2+І3=0

І2+І5-І3=0

І3+І5-І2=0

Запитання 57

Загальний опір 2-х послідовно з’єднаних резисторів опорами 2 Ом і 4 Ом становить:

               

           

             

варіанти відповідей

2 Ом     

4 Ом      

6 Ом       

8 Ом

Запитання 58

Пристрій, за допомогою якого можна змінювати опір електричного кола, називається:варіанти відповідей

потенціометр        

реостат                

резистор            

діод

Запитання 59

Як зміниться кількість теплоти при збільшенні струму у 2 рази:

             

                

         

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази   

збільшиться в 2 рази  

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 60

Північний полюс постійного магніту позначається кольором:

варіанти відповідей

жовтий                  

зелений                  

червоний               

синій

Запитання 61

Яке з'єднання обмоток статора зображенно на малюнку:
варіанти відповідей

зіркою

трикутником

послідовне

паралельне

Запитання 62

Індуктивність котушки вимірюється у:варіанти відповідей

генрі                     

фарадах             

сіменсах             

канделах

Запитання 63

Для розширення границь вимірювання амперметрів постійного струму використовують:

                      


                               

варіанти відповідей

додаткові опори     

шунти                  

додаткові опори і шунти    

трансформатори струму

Запитання 64

Вторинна напруга вимірювального трансформатора напруги становить:

              

                        

              

варіанти відповідей

100 В        

36 В      

220 В  

380 В

Запитання 65

Симетричні тиристори мають назву:варіанти відповідей

стабілітрон                  

варикап             

симістор        

тринистор

Запитання 66

В якому сплаві найбільший відсоток міді:


варіанти відповідей

альдрей                   

константан                   

бронза                  

манганін

Запитання 67

Який з даних діелектриків належить до неорганічних:

    
варіанти відповідей

трансформаторне масло         

папір                  

скло             

дерево

Запитання 68

Який з даних матеріалів не належить до напівпровідників:

варіанти відповідей

кремній                

германі                  

титан              

селен

Запитання 69

В який речовині концентрація вільних електронів максимальна:

         

         

         

         

варіанти відповідей

мідь

повітря 

кремній  

срібло

Запитання 70

Яка причина зниження опору ізоляції обмотки статора електродвигуна:


варіанти відповідей

обрив фази обмотки статора

зволоження і старіння ізоляції обмотки статора

коротке замикання

знос підшипників

Запитання 71

Який з наведених матеріалів не виявляє феромагнітні властивості:


варіанти відповідей

платина

залізо

нікель

кобальт

Запитання 72

Механічними параметрами електротехнічних матеріалів є:

              


варіанти відповідей

руйнівна напруга при розтягуванні   

питомий опір

теплостійкість                     

в'язкість

Запитання 73

Що відноситься до механічних властивостей провідників :варіанти відповідей

твердість

теплопровідність

щільність

електропровідність

Запитання 74

Проволочні резистори виготовляють із :

варіанти відповідей

манганін

ніхром

фехраль

хромаль

Запитання 75

Припоями називають матеріали, які під час паяння використовуються для :варіанти відповідей

захисту паяного шва

очищення поверхні

з’єднання двух поверхонь, шляхом розплаву

як основний метал

Запитання 76

Відстань від тимчасових огорож до струмопровідних частин повинна бути не менше:


варіанти відповідей

  0,6м

  0,5м

  1м

  1,5м

Запитання 77

Яке допустиме значення опору захисного заземлення в електричних установках до 1000 В:варіанти відповідей

  2 Ом

  4 Ом

  1 Ом

 8 Ом

Запитання 78

На якій відстані від електричного кабеля дозволяється виконувати роботи землерийними машинами:


варіанти відповідей

  не менше 1м

  не менше 1,5м

  не менше 0,5м

  не менше 2м

Запитання 79

Яка величина електричного струму вважається смертельною:


варіанти відповідей

100 мА   

 0,05 А  

0,01 А     

0,5 А

Запитання 80

Знак «Стій – висока напруга» належить до:

   

варіанти відповідей

забороняючих      

попереджуючих         

наказуючих      

вказувальних

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест