ДПА з математики
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Яке число є значенням виразу 60000+700+40?

а)

67040

б)

67400

в)

60740

2.

Від якого числа 3/7 дорівнює 105?

(3/7 - це дріб. Де 3 - це чисельник, а 7 - знаменник)

а)

245

б)

45

в)

35

3.

Яке розв'язання задачі є правильним?

Для огорожі спортивного майданчика прямокутної форми використали 42 м металевої сітки. Довжина майданчика 14 м. Яка ширина майданчика?

а)

42-14

б)

42:2-14

в)

42:14

4.

Визнач порядок дій.

90+(68-21:7)*5

(*зірочка вказує на дію множення)

а)

1. : ;

2. - ;

3. * ;

4. +.

б)

1. : ;

2. - ;

3. + ;

4. *.

в)

1. -;

2. :;

3. + ;

4. *.

5.

Яке з іменованих чисел найменше?

а)

30 дм 47 мм

б)

30047 мм

в)

30 м 47 см

6.

Обчисли вираз.

307*(31408:52-539)=

а)

19955

б)

19595

в)

15995

7.

Розв'яжи задачу.

За переказ грошей клієнт повинен заплатити банку 1/40 від суми переказу. Яку решту отримає клієнт, якщо він подав у касу 3600 грн для переказу на суму 3400 грн?

(1/40 -це дріб. 1- чисельник, 40 - знаменник)

а)

5

б)

110

в)

115

8.

Розв'яжи рівняння.

1626:х=3 і а-569=231

а)

4876 і 800

б)

542 і 800

в)

542 і 338

9.

Які два різні прямокутника можна побудувати, якщо периметр кожного з яких дорівнює 18 см.

а)

6 см і 3 см

б)

9 см і 2 см

в)

7 см і 3 см

г)

4 см і 5 см

10.

Запиши іменовані числа в порядку спадання.

3 т 27 кг

3 т 2 ц 7 кг

32 ц 70 кг

а)

32 ц 70 кг; 3 т 2 ц 7 кг; 3 т 27 кг

б)

3 т 27 кг; 32 ц 70 кг; 3 т 2 ц 7 кг

в)

3 т 2 ц 7 кг; 32 ц 70 кг; 3 т 27 кг

11.

Розв'яжи задачу.

Площа прямокутника - 96 см², його довжина - 16 см. На скільки довжина прямокутника більша за його ширину?

а)

На 10

б)

На 3

в)

На 6

12.

Розв'яжи задачу.

У Марічки на клумбі росли квіти. Ірисів і троянд було 78, а решта - гладіолуси, причому їх на 9 менше, ніж троянд. Скільки квітів кожного виду росло в Марічки на клумбі, якщо всього їх було 124?

а)

Ірисів - 55

Троянд - 23

Гладіолусів - 69

б)

Ірисів - 23

Троянд - 55

Гладіолусів - 46

в)

Ірисів - 41

Троянд - 37

Гладіолусів - 46

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. а (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а (1 балів)
5. а (1 балів)
6. а (1 балів)
7. в (1 балів)
8. б (1 балів)
9. а г (1 балів)
10. а (1 балів)
11. а (1 балів)
12. б (1 балів)