Двогранний кут. Лінійний кут двогранного кута. Тригранний кут. Варіант 1.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Дано куб ABCDA1B1C1D1. Знайти градусну міру кута, гранями якого є півплощина ABCD і півплощина ABC1.

а)

180⁰

б)

45⁰

в)

60⁰

г)

90⁰

д)

30⁰

2.

Кут ABC—лінійний кут двогранного кута з ребром b.Яке взаємне розміщення прямої b і прямої AB?

а)

не перетинаються

б)

перпендикулярні

в)

перетинаються, але не перпендикулярні

г)

паралельні

д)

мимобіжні

3.

Із точки А, що лежить на одній із граней двогранного кута опущено два перпендикуляри: АС на другу грань та АВ на ребро a. Знайдіть градусну міру двогранного кута, якщо АВ=6 см і АС=3 см.

а)

120

б)

90⁰

в)

60⁰

г)

30⁰

д)

5⁰

4.

Двогранний кут дорівнює α. На одній з граней взято точку і проведено з неї перпендикуляр до другої грані. Знайти відстань від цієї точки до другої грані, якщо дана точка знаходиться на відстані d від ребра кута.

а)

dsinα

б)

dcosα

в)

dtgα

г)

dctgα

5.

У тригранного кута два плоскі кути по 45, а двогранний кут між ними прямий. Знайт третій кут.

а)

90

б)

60⁰

в)

30⁰

г)

45⁰

д)

180⁰

Ключ до тесту

1. б (2 балів)
2. б (2 балів)
3. г (2 балів)
4. а (3 балів)
5. б (3 балів)