Екологічна ніша як наслідок адаптації організмів певного виду до існування в екосистемі. Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Термін "екологічна ніша" запропонував

а)

Чарлз Елтон

б)

Джозеф Грінелл

в)

Евелін Хатчінсон

г)

Юджин Одум

2.

Хто запропонував називати екологічну нішу "професією виду", що є наслідком адаптації організмів виду до існування в екосистемі ?

а)

Джозеф Грінелл

б)

Чарлз Елтон

в)

Евелін Хатчінсон

г)

Юджин Одум

3.

Для характеристики екологічної ніші використовують параметри

а)

ширина та перекриття

б)

вологість

в)

температура

г)

освітлення

4.

Першим концепцію коеволюції запропонував

а)

К. Ліней

б)

Ж. Б. Ламарк

в)

Ч.Дарвін

г)

М.В.Тимофєєв-Ресовський

5.

Виберіть приклад коеволюції

а)
б)
в)
г)
6.

Виберіть приклади коеволюції

а)
б)
в)
г)
7.

На якому рівні здійснюються та реалізуються коадаптації?

а)

видовому

б)

молекулярному

в)

популяційному

г)

біосферному

8.

Завдяки чому відбувається формування коадаптацій?

а)

зміни генетичного матеріалу

б)

природний добір

в)

боротьба за існування

г)

симбіозу

9.

Нектарники флоксів і сисний апарат язикана звичайного - це приклад коадаптації

а)

хижак - жертва

б)

паразит - хазяїн

в)

запилювач - квіткова рослина

г)

симбіоз

10.

Алкалоїди картоплі й система детоксикації колорадського жука - це приклад коадаптації

а)

хижак - жертва

б)

фітофаги - рослини

в)

паразит - хазяїн

г)

комахоїдні рослини - комахи

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. г (5 балів)
3. а (5 балів)
4. г (5 балів)
5. в (5 балів)
6. б в г (5 балів)
7. в (5 балів)
8. а б (5 балів)
9. в (5 балів)
10. б (5 балів)