Екологічні групи рослин
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Як називаються компоненти середовища, які впливають на живі організми?

а)

екологічні фактори

б)

екологічні групи

в)

умови середовища

г)

комплекс факторів

2.

Дрібні або згорнуті у трубочку тверді листки з потовщеною кутикулою мають:

а)

водні рослини

б)

вологолюбні рослини

в)

посухостійкі рослини

г)

помірно вологолюбні рослини

3.

Пристосуванням верблюжої колючки до посушливих умов є:

а)

сріблястого кольору листки

б)

перетворення листків на колючки

в)

запасання води у мясистих листках

г)

дуже довга коренева система

4.

Яка назва екологічної групи рослин зайва:

а)

світлолюбні

б)

теплолюбні

в)

тіньолюбні

г)

тіньовитривалі

5.

Чим відрізняється внутрішня будова листка тіньолюбних рослин?

а)

розвинена губчаста паренхіма

б)

потовщена кутикула

в)

багато продихів

г)

відсутня стовпчаста паренхіма

6.

До якої екологічної групи належить дана рослина

а)

водна рослина

б)

вологолюбна рослина

в)

помірно вологолюбна

г)

посухостійка

7.

До якої екологічної групи належить дана рослина

а)

світлолюбива

б)

тіньовитривала

в)

холодостійка

г)

теплолюбива

8.

В якому з переліків вказано лише теплолюбиві рослини

а)

огірки, капуста, дині

б)

кавун, огірки, гречка

в)

цибуля, жито, горох

г)

ялина, дуб, граб

9.

До травянистих форм рослин належать:

а)

чагарники

б)

однорічні трави

в)

дерева

г)

багаторічні трави

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. в (1 балів)
3. г (1 балів)
4. б (1 балів)
5. а г (2 балів)
6. а (1 балів)
7. б в (2 балів)
8. б (1 балів)
9. б г (2 балів)