Економічні і соціальні реформи 1950-1960 - х рр. Варіант 1
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Зазначте дату прийняття рішення про утворення раднаргоспів:

а)

1955

б)

1956

в)

1957

г)

1958

2.

«Раднаргоспи» – це ...

а)

органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.

б)

організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції в Україні.

в)

державні органи, що здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки машинно-тракторних станцій (МТС).

г)

органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств України в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).

3.

Зазначте об’єкт, який був уперше введений у дію в УРСР 6 листопада 1960 року в Києві:

а)

 телевізійний центр

б)

суцільнозварний міст за проектом Є.Патона

в)

метрополітен

г)

постійно діючий атомний реактор

4.

В якому році СРСР вперше закупив зерно в США і Канади?

а)

1963

б)

1957

в)

1955

г)

1965

5.

Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х років вплинули на життєвий рівень населення України?  

1. Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи. 

2. Упровадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників. 

3. Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва. 

4. Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування. 

5. Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників. 

6. Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня.  

а)

1,3,6

б)

3,4,5

в)

2,4,5

г)

3,5,6

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. а (1 балів)
3. в (1 балів)
4. а (1 балів)
5. г (1 балів)