Економіка домогосподарства
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Чи можна вважати побут чоловіка 40 років, що проживає один, домашнім господарством? 

а)
б)
2.

Чи можуть домогосподарства самостійно приймати рішення?

а)
б)
3.

Чи входить до функцій домогосподарств функція інвестора доходів?

а)
б)
4.

Чи залежить рівень споживання від корисності?

а)
б)
5.

Чи всі люди однаково оцінюють корисність товарів та послуг?

а)
б)
6.

Чи можна назвати раціональним споживача, який не усвідомлює свої реальні потреби та визначити корисність речей та послуг, якими він ці потреби задовольняє?

а)
б)
7.

Чи повинна держава забезпечувати право споживача на захист від товарів та послуг неналежної якості? 

а)
б)
8.

Чи втілені принципи ООН для захисту прав споживачів у Конституції України?

а)
б)
9.

Чи обов’язковим для продавців є наявність бейджика з вказаними на ньому групою крові та висновком лікаря про допуск його до роботи?

а)
б)
10.

Чи обов’язковою є наявність «Книги скарг та пропозицій» в «Куточку споживача»?

а)
б)
11.

Чи можна вважати стипендію джерелом доходу домогосподарства?

а)
б)
12.

Чи може сім¢я мати від’ємні заощадження?

а)
б)

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. а (1 балів)
3. а (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б (1 балів)
6. б (1 балів)
7. а (1 балів)
8. а (1 балів)
9. б (1 балів)
10. б (1 балів)
11. а (1 балів)
12. а (1 балів)