19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Екзаменаційні питання з композиції

Додано: 17 травня 2020
Предмет: Образотворче мистецтво, 7 клас
24 запитання
Запитання 1

1. Поняття «композиція» в перекладі із латинської мови означає


 


варіанти відповідей

мистецтво оформлення зовнішнього вигляду різноманітних речей;

складання, поєднання різних частин в ціле, відповідно до якої-небуть ідеї;

художньо-конструкторська розробка певного об’єкта.

Запитання 2

 

2. В образотворчому мистецтві композиція – цеваріанти відповідей

система співвідношень тонів, яка утворює певну єдність;

побудова художнього твору, обумовлена його змістом, характером та призначенням;

жанр образотворчого мистецтва.

Запитання 3

3. Закон цілісності в композиції зобов’язує художника підпорядкувати


варіанти відповідей

усі елементи й частини твору його ідейному задуму, другорядне – головному;

втілювати зміст свого задуму у відповідну у форму;

чітко дотримуватись правил перспективи.

Запитання 4

4. Поняття «ритм» означаєваріанти відповідей

засіб виразності живопису;

спосіб вимірювання розмірів предмета;

чергування елементів в певній послідовності.

Запитання 5

5. За допомогою ритму, можна передати

 


варіанти відповідей

рух;

колорит;

об’єм.

Запитання 6

6. Закон типовості в композиції вимагає,варіанти відповідей

щоб усі персонажі твору сприймались не тільки, як конкретні особи, а й як узагальнені, збірні образи;

щоб усі персонажі твору були зображені у повний зріст;

щоб усі елементи й частини твору підпорядкувались його ідейному задуму.

Запитання 7

7. Твори мистецтва, в яких присутній, рух називають

варіанти відповідей

статичними;

графічними;

динамічними.


Запитання 8

8. Відчуття динаміки в композиції можна досягти, якщо використовувати


 


варіанти відповідей

чіткі контури об’єктів, велику кількість вертикальних або горизонтальних ліній;

розмитий фон, нечіткі контури об’єктів на дальньому плані;

відсутність лінії горизонту в композиції.

Запитання 9

9. Статична композиція створює зорове сприйняття


 


варіанти відповідей

спокою та врівноваженості форм;

об’єму та перспективи зображуваного;

ілюзії простору в картині.

Запитання 10

10. Прикладом застосування закону тональних контрастів у живописі 19 століття є
варіанти відповідей

зображення у композиції великих та малих за розміром об’єктів чи предметів; 

використання контрастних кольорів в картині (зелений – червоний, чорний – білий тощо);

зображення світлих портретів на темному фоні чи темних силуетів на світлому фоні.

Запитання 11

11. Композиційний центр у картині виділяється


варіанти відповідей

освітленістю, кольором, укрупненням зображення, контрастами;

узагальненістю, нечіткістю форми;

розташуванням по центру полотна.

Запитання 12

12. Колір, як засіб вираження головного в композиції, має велике значенняваріанти відповідей

в реалістичному живописі та кольоровій графіці;

в монументальній скульптурі та архітектурі;

в декоративно-ужитковому мистецтві.

Запитання 13

13. Симетрія у образотворчому мистецтві – це


 


варіанти відповідей

різноманітний порядок розташування об’єктів залежно від сюжету і задуму;

чіткий порядок у розташуванні предметів та об’єктів, урівноваженість правої і лівої частини предмета;

відсутність рівноваги в композиції.

Запитання 14

14. Автором картини «Не чекали» є


варіанти відповідей

Ісаак Левітан;

Іван Шишкін;

Ілля Рєпін.


Запитання 15

15. Пабло Пікассо є автором картини


варіанти відповідей

«Дівчина на кулі»;

«Дівчина з персиками»;

«Дівчина з перлиною».

Запитання 16

16. Одним із прийомів композиції є


 


варіанти відповідей

передача розміру та пропорцій зображуваного;

передача враження монументальності та простору;

передача об’єму та перспективи зображуваного.

Запитання 17

17. Засобами композиції є


варіанти відповідей

передній, середній і задній план;

лінії, штрихи, тонові і кольорові плями, світлотінь, лінійна і повітряна перспективи;

композиційний центр, точка зору, динаміка, асиметрія та ритм.

Запитання 18

18. Висота горизонту в композиції залежить від
варіанти відповідей

розміру об’єктів;

точки сходу;

точки зору.

Запитання 19

19. Рівновага композиції характеризуєтьсяваріанти відповідей

рівномірним розподілом образів на картинній площині;

симетричним розташуванням образів на картинній площині;

статичним розташуванням образів на картинній площині.

Запитання 20

20. Найпоширенішим форматом при малюванні картин є


варіанти відповідей

прямокутник;

квадрат;

овал.

Запитання 21

21. Контраст – це


варіанти відповідей

слабовиражені відмінності між однорідними якостями;

різко виражені відмінності між однорідними якостями;

відхилення, ледь помітний перехід.


Запитання 22

22. Нюанс – це


 


варіанти відповідей

незначні, слабовиражені відмінності між однорідними якостями;

різко виражені відмінності між однорідними якостями;

протиставлення різних форм між собою.

Запитання 23

23. При виконання з натури натюрморт ставлятьваріанти відповідей

нижче рівня очей малюючого;

вище рівня очей малюючого;

на рівні очей малюючого.

Запитання 24

24. Види перспективи:


варіанти відповідей

статична, динамічна;

повітряна, кутова, фронтальна, лінійна;

контрастна, нюансна.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест