26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Екзаменаційний тест з сольфеджіо

Додано: 26 квітня 2020
Предмет: Музичне мистецтво, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Акорди, тризвуки та септакорди.

варіанти відповідей

Акорд - це три або більше звуків, що розташовані (або можуть бути розташовані) по терціям.

Назви ступенів акорду залежать від того на якій відстані (інтервал) вони они знаходяться від прими (нижнього звуку аккорду): прима, терція, квінта, септима, нона.

Обернення акорду - це переміщення нижнього звуку на інші акордові звуки та додавання інших звуків у верхніх голосах (простіше - це зміна порядку звуків в акорді).

Тризвук (5/3) - це акорд з трьох звуків, що розташовані, або можуть бути розташовані по терціям.

Септакорд (7) - це акорд з чотирьох звуків, які розташовані, або можуть бути розташовані по терціям.

Вид септакордів залежать від видів тризвуків і септим з яких они складені.

Акорди- це ті самі тризвуки та септакорди, в них 4 звуки. Вони діляться на прості і складні, на мажорні та мінорні.

Запитання 2

Обери правильні відповіді. Гама, Лад, Тональність:

варіанти відповідей

Гама-частина звукоряду від тоніки до тоніки наступної октави, де ступені ладу розташовані послідовно один за одним у висхідному або низхідному порядку.

Лад - це 2 групи звуків - стійкі та нестійкі - які взаємопов'язані між собою.

В європейській музичній культурі найбільш розповсюджені 7-ступінні лади, в яких звуки розташовані підряд по тонам і півтонам. Ці лади можуть бути побудовані від будь-якого з 12-ти звуків темперованої системи.

Мажорний лад (мажор): тон-тон-півтон-тон-тон-тон-півтон (наприклад: до-ре-мі-фа-соль-ля-сі-до)

Стійкі звуки (I-III-V) утворюють мажорний тризвук

Мінорний лад (мінор): тон-півтон-тон-тон-півтон-тон-тон (наприклад: ля-сі-до-ре-мі-фа-соль-ля)

Стійкі звуки (I-III-V) утворюють мінорний тризвук


Тонáльність — звуковисотне положення ладу, у ширшому сенсі — ієрархічна система висотних зв'язків, центральною категорією якої є тоніка. Тональності отримують назви за їх основним тоном («тонікою») та нахилом ладу («мажор» або «мінор»). 

Гама,лад та тональність- це музичні терміни, які пояснюють будову музичного твору.

Запитання 3

Обери декілька правильних відповідей. D7 та його обернення. 

варіанти відповідей

D7 септакорд на V ст. натурального мажору та гармонічного мінору .

За видом - це малий мажорний септакорд , оскільки його крайні звуки охоплюють інтервал м7 , а в основі лежить В5/3.

Його інтервальний склад – в3+м3+м3 ( або В5/3 +м3)

Септакорд , побудований на V ст., є основним виразником домінантової функції ладу , оскільки він поєднує самі характерні ознаки домінантових тяжінь : функціональний бас V ст. і ввідний домінантовий тризвук VII ст. у верхніх голосах .

D7 може бути повним , тобто включати всі чотири тони , і неповним – без квінти ( з пропущеним другим ступенем ладу ) .

D7 - називається V ст. гами

D7 , як і будь-який септакорд , має три обернення. D56,D34 ,D2.

D7 , як і будь-який септакорд , має два обернення. D56,D34 .

D7 , як і будь-який септакорд , має чотири обернення. D56,D34 ,D2, D6

Запитання 4

f – moll гармонічний .

варіанти відповідей
Запитання 5

Знайди ум4 та ув5 у f – moll  гармонічному.

варіанти відповідей
Запитання 6

Ланцюжок акордів:t 53 –D65 -t 53 -s 53 -II 65 - K 64-D 7 -t53 (f – moll гармонічний )

варіанти відповідей
Запитання 7

Познач правильну відповідь . Будова від звука g.

варіанти відповідей

м3↑ ,ч5↓ ,м6↑ ,м2 ↓ ,М6↑ ,Б53↓ , D7↑ з рішенням в 2 тональності.

ч4↑ , б3↓ ,м7↑  ,м3↓ ,М6↑ ,Б 53↓ , D7↑ з рішенням в 2 тональності.

Запитання 8

H – dur гармонічний 

варіанти відповідей
Запитання 9

Побудувати ув2 та  ум7 в H – dur гармонічному.

варіанти відповідей
Запитання 10

Побудуй у H – dur гармонічному

T53 –умVII7 -D 64 –T53 -T6 - S53 -II65 -K64 –D7 -T53 -S64 -T53

варіанти відповідей
Запитання 11

Побудуй від звука d ч4↑ , б3↓ ,м7↑  ,м3↓ ,М6↑ ,Б 53↓ , D7↑ з рішенням в 2 тональності.

варіанти відповідей
Запитання 12

Побудувати gis – moll  гармонічний .

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест