Електричне поле
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Величина, що характеризує швидкість протікання заряду через поперечний переріз провідника, називається ...

а)

опором

б)

напругою

в)

силою струму

г)

зарядом

2.

Напруга вимірюється ...

а)

амперметром

б)

вольтметром

в)

ватметром

г)

омметром

3.

Одиниця вимірювання опору

а)

Ом

б)

А

в)

Кл

г)

В

4.

Електрон – частка яка має …

а)

позитивний заряд 

б)

негативний  

в)

нейтральний  

г)

перемінний заряд.

5.

Ебонітову паличку потерли об вовняну тканину

а)

Зарядилась тільки тканина

б)

зарядилась тільки паличка

в)

 Зарядилась і тканина, і паличка

г)

зарядження не відбулося

Ключ до тесту

1. в (2 балів)
2. б (2 балів)
3. а (2 балів)
4. б (2 балів)
5. в (2 балів)