Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Напрямлений рух частинок називається...

а)

Магнітним потоком

б)

Електричним струмом

в)

Електричним зарядом

г)

Ламінарною течією

2.

Носіями електричного струму у металах є...

а)

Протони

б)

Ізотопи

в)

Вільні електрони

г)

Позитивні і негативні йони

3.

Матеріали, у яких майже відсутні вільні заряджені частинки називають...

а)

Провідниками

б)

Діелектриками

в)

Напівпровідниками

г)

Електролітами

4.

Носіями струму у водних розчинах солей, кислот і лугів є...

а)

Позитивні і негативні йони

б)

Протони

в)

Вільні електрони

г)

Ізотопи

5.

Нагрівання провідника, по якому проходить струм є проявом...

а)

Магнітної дії

б)

Хімічної дії

в)

Теплової дії

г)

Механічної дії

6.

Рухомі заряджені частинки, які можуть вільно переміщатися по всьому середовищу називаються...

а)

Електричним зарядом

б)

Електричним струмом

в)

Носіями струму

г)

Вільними електронами

7.

Метали, водні розчини солей, кислот та лугів відносять до...

а)

Провідників

б)

Електролітів

в)

Напівпровідників

г)

Діелектриків

8.

Яка дія електричного струму дає можливість використовувати різноманітні електричні двигуни, електровимірювальні прилади?

а)

Магнітна

б)

Теплова

в)

Хімічна

г)

Механічна

9.

Речовини, які майже не проводять електричний струм за звичайних умов; до них відносять: германій, силіцій, арсен, індій і багато інших називають...

а)

Електролітами

б)

Напівпровідниками

в)

Провідниками

г)

Діелектриками

10.

Яку дію струму використовують для зварювання, різання та плавлення металів, сушіння зерна?

а)

Магнітну

б)

Хімічну

в)

Теплову

г)

Механічну

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а (1 балів)
5. в (1 балів)
6. а (1 балів)
7. б (1 балів)
8. г (1 балів)
9. б (1 балів)
10. в (1 балів)