Електричний струм в газах (теоретичний блок)
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

У газах вільні заряджені частинки можуть з’явитися в результаті:

а)

Електролітичної дисоціації;

б)

Поляризації молекул газу;

в)

Дії зовнішнього йонізатора;

г)

Рекомбінації молекул газу.

2.

Газовий розряд - це ...

а)

процес утворення йонів іонізатором;

б)

рекомбінація йонів у нейтральні молекули;

в)

проходження струму через газ;

г)

світіння газу під дією струму.

3.

Якими носіями електричного заряду створюється струм у газах і в електролітах?

а)

І в газах і в електролітах - тільки йонами;

б)

І в газах і в електролітах - тільки електронами;

в)

У газах - тільки йонами, в електролітах - йонами та електронами;

г)

У газах - електронами і йонами, в електролітах - тільки йонами;

4.

Газовий розряд, що відбувається тільки за наявності зовнішнього йонізатора називається ...

а)

самостійним;

б)

зовнішнім;

в)

несамостійним;

г)

несамодостатнім.

5.

Про який вид самостійного газового розряду йдеться в описі: «Слабке фіолетове світіння у вигляді корони. Утворюється в сильному електричному полі біля гострих виступів предметів». 

а)

Коронний

б)

Іскровий

в)

Тліючий

г)

Дуговий

6.

Який вид самостійного газового розряду використовується для плавлення і зварювання металів?

а)

Коронний;

б)

Іскровий;

в)

Тліючий;

г)

Дуговий.

7.

До якого виду самостійного газового розряду належить блискавка?

а)

Дуговий;

б)

Іскровий;

в)

Тліючий;

г)

Коронний.

8.

Який вид самостійного газового розряду зображений на рисунку? 

а)

Іскровий;

б)

Дуговий;

в)

Коронний;

г)

Тліючий.

9.

Визначте систему заряджених частинок, яку НЕ можна вважати плазмою.

а)

Пара ртуті всередині люмінісцентної лампи;

б)

Пучок електронів в електронно-променевій трубці;

в)

Йонізоване повітря всередині полум'я;

г)

Повітря у верхніх шарах атмосфери, йонізоване космічним випромінюванням.

10.

Іонізуюче випромінювання щосекунди створює в 1 см3 газу в трубці n = 5 ∙109 пар однозарядних іонів. Яка сила струму насичення при несамостійному розряді, якщо об’єм трубки V = 600 см3?

а)

4,8 нА;

б)

48 нА;

в)

480 нА;

г)

правильної відповіді немає.

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. в (1 балів)
3. г (1 балів)
4. в (1 балів)
5. а (1 балів)
6. г (1 балів)
7. б (1 балів)
8. в (1 балів)
9. б (2 балів)
10. в (2 балів)