Електромагнетизм
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Який вигляд має траєкторія руху електрона, що влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно до силових ліній ?

а)

коло

б)

пряма лінія

в)

гіпербола

г)

гвинтова лінія

д)

парабола

2.

Установіть відповідність між фізичними величинами та математичними виразами.

А.потік магнітної індукції 1. Bgvsin α

Б.сила Ампера 2. -Δ Ф/ Δt

В.сила Лоренца 3. BІlsin α

Г. закон Фарадея 4. BScos α

а)

А - 3 Б - 4 В - 1 Г - 2

б)

А - 4 Б - 3 В - 2 Г - 1

в)

А - 4 Б - 3 В - 1 Г - 2

г)

А - 2 Б - 3 В - 1 Г - 4

3.

Кількість витків котушки збільшили вдвічі . Як зміниться індуктивність

котушки ?

а)

збільшиться в 4 рази

б)

зменшиться в 4 рази

в)

збільшиться в 2 рази

г)

зменшиться в 2 рази

4.

Кількість витків котушки збільшили вдвічі . Як зміниться ЕРС індукції ?

а)

Збільшиться в 4 рази

б)

Зменьшиться в 2 рази

в)

Збільшиться в 2 рази

г)

Зменьшиться в 4 рази

5.

Магнітний потік, що пронизує котушку з 20 витків,змінюється на 50 Вб за 10 с. Яка ЕРС виникає в окремому витку?

а)

10 В

б)

5 В

в)

50 В

г)

100 В

д)

20 В

6.

Магнітний потік, що пронизує котушку з 20 витків,змінюється на 50 Вб за 10 с. Яка ЕРС виникає в котушці?

а)

10 В

б)

5 В

в)

50 в

г)

100 в

д)

20 в

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. в (5 балів)
3. а (5 балів)
4. в (5 балів)
5. б (5 балів)
6. г (5 балів)