Електромагнітні коливання і хвилі
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Визначте правильне твердження:

а)

Коливальний контур - це контур, який коливається.

б)

У коливальному контурі електричне поле зосереджене у конденсаторі.

в)

Із збільшенням індуктивності частота коливань збільшується.

г)

Із зменшенням ємності конденсатора період коливань збільшується.

2.

Визначте правильні твердження:

а)

Із збільшенням індуктивності період коливань зменшується.

б)

Причина затухань коливань- втрата енергії.

в)

Резонансною називається частота, при якій відбувається різке збільшення сили струму в контурі.

г)

Максимальне значення ЕРС, що виникає в контурі, який обертається в магнітному полі, визначається за формулоюεmax =ΒSω.

3.

ЕМХ з одного діелектричного середовища проникає в інше. Які характеристики хвилі змінюються?

1.Швидкість поширення

2.Частота

3.Період

4.Довжина хвилі


а)

Лише 1

б)

1;2

в)

2; 3

г)

1;4

4.

Укажіть правильне твердження...

а)

ЕМХ є поздовжньою хвилею.

б)

Довжина хвилі періодично змінюється.

в)

ЕМХ є поперечною хвилею.

г)

Частота хвилі періодично змінюється.

5.

У випадку якого руху електричний заряд буде випромінювати електромагнітні хвилі?


а)

Рівномірного руху

б)

Рівноприскореного руху

в)

Рівномірного і рівноприскореного рухів

г)

В жодному випадку

6.

Відправлений до Венери радіосигнал повернувся через 5 хв від моменту відправлення. Встановити відстань до планети.

а)

450 млн.км

б)

45 млн.км

в)

90 млн.км

г)

900 млн. км

Ключ до тесту

1. б (2 балів)
2. б в г (2 балів)
3. г (2 балів)
4. в (2 балів)
5. б (2 балів)
6. б (2 балів)