Елетромагнітна індукція
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Явище електромагнітної індукції відкрив...

а)

Ампер

б)

Ерстед

в)

Фарадей

г)

Ньютон

2.

Явище виникнення електричного струму в замкненому провіднику, коли змінюється магнітний потік через контур - це...

а)

намагнічування

б)

магнітна взаємодія

в)

електростатична індукція

г)

електромагнітна індукція

3.

В якому випадку виникає індукційний струм?

а)
б)
в)
г)
д)
4.

Як взаємодіятимуть кільце та магніт?

а)

кільце відштовхнеться від магніту

б)

кільце притягнеться до магніту

в)

не взаємодіятимуть

г)

або притягнуться, або відштовхнуться

5.

Індукційний струм у кільці буде напрямлений...

а)

за годинниковою стрілкою

б)

проти годинникової стрілки

в)

вгору

г)

вниз

д)

вправо

е)

вліво

6.

Сила індукційного струму залежить від...

а)

швидкості зміни магнітного поля

б)

від полюса, який вводять в котушку

в)

від розміру магніту

г)

в

7.

На явищі електромагнітної індукції грунтується робота...

а)

електромеханічного генератора

б)

приладів теплової системи

в)

індукційної плити

г)

лічильник витрат електроенергії

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. г (1 балів)
3. а б в г д (5 балів)
4. б (1 балів)
5. б (1 балів)
6. а (1 балів)
7. а в г (2 балів)