Етика – наука про мораль
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

 Етика – наука про мораль. Але ж мораль вивчається не лише етикою. Зачіпають питання моралі й психологія, педагогіка, естетика, тощо.

“Що таке етика?” Вкажіть, яка із наведених відповідей є:

а)

вірною;

б)

в основному вірною

в)

частково вірною

г)

неправильною

2.

В чому недолік цих визначень предмету етики?

а)

 Наука про поведінку людини в суспільстві

б)

Наука про належне

в)

філософська наука про мораль

г)

 Філософська наука про мораль в цілому як одна з найважливіших сторін життя людей, форму суспільної свідомості, історичне явище

д)

Наука про транформовані в свідомості людей закони людської природи

е)

Наука про норми й принципи поведінки людини в суспільстві

3.

Проти якого підходу спрямований вислів Т.Гоббса: ? “Марна справа встановлювати норми поведінки для окремих випадків, перш ніж знайдемо причини й закони, й міру справедливості й несправедливості!"

а)

 “Як аукнеться, так і відгукнеться”

б)

 “Не копай іншому ями, бо сам в неї впадеш”. 

4.

Проаналізуйте наведені нижче судження. Виберіть найбільш правильні.

а)

Науково-технічний прогрес поліпшує норови; 

б)

Науково-технічний прогрес погіршує норови

в)

 Науково-технічний прогрес ніяк не впливає на норови. 

5.

Назвіть моральні чинники культури спілкування?

а)

міцність шлюбу

б)

су’єктивне відчуття щастя обох: чоловіка та дружини

в)

здійснення бажань більш широких груп /родичів

г)

повний розвиток здібностей подружжя, виховання здібних і активних дітей

д)

повна взаємна пристосованість, відсутність конфліктів

6.

 Визначте наскільки відповідає дійсності таке висловлення?

а)

люди звично називають дружбою спільне проведення часу

б)

взаємна допомога в справах

в)

обмін послугами – словами відносинами

г)

де самолюбство сподівається щось вигадати

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. г е (5 балів)
3. а (5 балів)
4. в (5 балів)
5. б г д (5 балів)
6. а б (5 балів)