Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

До підручника біологія 9 клас, автор Л.І. Остапченко

Додано: 19 березня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 19 разів
7 запитань
Запитання 1

Укажіть назву системи поглядів про незмінність живої природи із часів її виникнення

варіанти відповідей

еволюційне вчення

гіпотеза панспермії

креаціонізм

гіпотеза абіогенезу

Запитання 2

Елементарною одиницею еволюції є

варіанти відповідей

вид

популяція

екосистема

окремий організм

Запитання 3

Виберіть ознаки біологічного прогресу

варіанти відповідей

збільшення чисельності особин

зменшення чисельності особин

розширення ареалу

звуження ареалу

утворення нових підгруп усередині певної систематичної групи

Запитання 4

Гіпотеза спонтанного зародження життя з неорганічної матерії

варіанти відповідей

креаціонізм

абіогенез

біогенез

панспермія

Запитання 5

Назвіть вчених, які висунули абіогенетичну (біохімічну) гіпотезу виникнення життя

варіанти відповідей

С. Арреніус та В.Вернадський

О.Опарін та Дж. Холдейн

Л. Пастер та Р. Вірхов

Е. Геккель та К. Тимірязєв

Запитання 6

Виберіть приклади ароморфозу

варіанти відповідей

чотирикамерне серце у птахів та ссавців

яскраве забарвлення пелюсток квітів

стала температура тіла ссавців та птахів

поява щелеп у риб

захисне забарвлення комах

утворення квітки та плоду у покритонасінних

Запитання 7

Зміни в будові організму, що мають пристосування до пених умов та не змінюють рівня його організації, це -

варіанти відповідей

ароморфоз

ідіоадаптація

дегенерація

біологічний прогрес

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест