Еволюція зір.Сонце.

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Астрономія, 11 клас
Тест виконано: 373 рази
23 запитання
Запитання 1

Що є основним джерелом енергії зір головної послідовності?

варіанти відповідей

 Термоядерні реакції перетворення ізотопів водню у літій.

Термоядерні реакції перетворення радіонуклідів водню у гелій.

Хімічні реакції перетворення ізотопів водню у гелій.

 Термоядерні реакції перетворення ізотопів водню у гелій

Запитання 2

Сонце - це...

варіанти відповідей

планета

 зірка

небесне тіло

куля

Запитання 3

Температура, світність, величина - основні характеристики...

варіанти відповідей

планет Сонячної системи

...комет

...зір

...астероїдів

Запитання 4

Над якою проблемою працює міжнародна організація SETI?

варіанти відповідей

 Пошуки інопланетних космічних кораблів

 Пошуки радіосигналів від інших цивілізацій

Пошук марсіян

 Пошук життя у Всесвіті

Запитання 5

Установіть відповідність між кольором та температурою зір

А)Блакитний                               1) 6000-7500 0С

Б) Червоний                                 2) 25000-50000 0С

В) Білий                                        3) 2000-4500 0С

Г) Жовтий                                    4) 10000-15000 0С.

варіанти відповідей

А - 1, Б - 2, В - 3, Г - 4

А - 2, Б - 3, В - 1, Г - 4

А - 2, Б - 1, В - 4, Г - 3

А - 2, Б - 3, В - 4, Г - 1

Запитання 6

Температуру на поверхні Сонця можна визначити використовуючи:

варіанти відповідей

Закони Кеплера.

Спектр Сонця

Закон Гука.

 Термометр.

Запитання 7

Яка зоря є найяскравішою на нашому нічному небі?

варіанти відповідей

Денеб

Полярна зірка

Сіріус

Альтаїр

Запитання 8

Вік Сонця близько ... , знаходиться воно на відстані ..

варіанти відповідей

6 млрд років, 120 млн км

8 млрд років, 50 млн км

 5 млрд років, 150 млн км

  

 


 7 млрд років, 100 млн км

Запитання 9

Які з цих хімічних елементів найбільше поширені на Сонці?

варіанти відповідей

 гідроген і оксиген

 гідроген і гелій

оксиген і ферум


нітроген і оксиген

Запитання 10

Як називається "невловима" частинка, яка бере безпосередню участь у термоядерних реакціях і досягає Землі?

варіанти відповідей

сонячна молекула

сонячний атом

сонячний нейтрон

сонячний нейтрино

Запитання 11

З чого зароджуються зорі?

варіанти відповідей

  З газопилових планет, які утворюються після вибуху старих зір.

З розріджених газопилових хмар, які утворюються після вибуху старих зір


З розріджених газопилових хмар, які утворюються після згасання зір.

Запитання 12

Які процеси, які періодично виникають у сонячній атмосфері відносяться до проявів сонячної активності. Укажіть три відповіді.

варіанти відповідей

Протуберанці

Магнітні бурі


  

Спалахи і викиди речовини

Плями і факели у фотосфері

Запитання 13

Астрономи застосовують термін "чорна діра" до таких об'єктів:

варіанти відповідей


 Чорні планети, які обертаються далеко від Сонця й мають температуру, близьку до абсолютного нуля.


Зорі, яка перебуває у стадії, коли з поля тяжіння не випускаються електромагнітні хвилі.

Чорні зорі,які руйнують космічні кораблі.

 Провалля в космічному просторі, куди зникають планети і зорі

 Чорні хмари космічного пилу, з яких утворюються нові зорі

Запитання 14

Якою буде кінцева стадія еволюції Сонця?

варіанти відповідей


 пульсар.

білий карлик

чорна діра

нейтронна зоря

Запитання 15

Що є основним джерелом енергії зір головної послідовності на діаграмі Герцшпрунга–Рассела?

варіанти відповідей

Хімічні реакції перетворення ізотопів водню у гелій.

 Термоядерні реакції перетворення ізотопів водню у літій.

Термоядерні реакції перетворення радіонуклідів водню у гелій.

Термоядерні реакції перетворення ізотопів водню у гелій

Запитання 16

Цикли сонячної активності тривають близько

варіанти відповідей

22 роки

11 років

11 місяців

33 роки

Запитання 17

Сонце умовно розділяють на такі послідовні області :

варіанти відповідей

 1. Зона радіації 2. Ядро 3. Конвективна зона. 4 Фотосфера

1. Ядро 2. Зона радіації 3. Фотосфера 4. Конвективна зона.


1. Ядро 2. Зона радіації 3. Конвективна зона. 4 Фотосфера


1. Ядро 2. Конвективна зона 3.Зона радіації 4. Фотосфера

Запитання 18

Термоядерні реакції перетворення водню на гелій на Сонці відбуваються в

варіанти відповідей

фотосфері

сонячній короні

ядрі

хромосфері

Запитання 19

 Астрономічний об'єкт, що перебуває на проміжному етапі зоряної еволюції — від фрагменту газо-пилової хмари до власне зорі

варіанти відповідей

пульсар

Протозоря

нейтронна зоря

червоний карлик

Запитання 20

Як називається система з двох гравітаційно пов’язаних зір, що обертаються навколо спільного центру мас?

варіанти відповідей

змінні зорі

подвійні зорі

пульсари

протозорі

Запитання 21

Пульсар-

варіанти відповідей

зоря низької світності

нейтронна зоря

зоря, світність якої несподівано зростає

наднова зоря

Запитання 22

Для пошуку екзопланет створені космічні проекти...

варіанти відповідей

KEPLER(NASA)

ЕSA- Європейське космічне агенство

COROT(ESA)

Проект «Вояджер»


Запитання 23

Зорі червоні гіганти бувають:

варіанти відповідей

 за масою не набагато більші від Сонця

 за розмірами більші від Сонця

З температурою меншою від Сонця

Не перебувають у стані рівноваги

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест