Family
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

I'm Kate. This is my mum.

а)

Yes

б)

No

2.

This is my sister.

а)

Yes

б)

No

3.

This is my granny.

а)

Yes

б)

No

4.

This is my dad. He is a pilot.

а)

Yes

б)

No

5.

This is my sister. She is an artist.

а)

Yes

б)

No

6.

Оберіть правильний артикль:

___ doctor

а)

a

б)

an

7.

Оберіть правильний артикль:

___ artist

а)

a

б)

an

8.

Is he a cook?

а)

Yes, he is.

б)

No, he isn't.

9.

This is my___________

а)

family

б)

school

в)

friend

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. б (5 балів)
3. а (5 балів)
4. б (5 балів)
5. а (5 балів)
6. а (5 балів)
7. б (5 балів)
8. а (5 балів)
9. а (5 балів)