Фінансова система (контрольна робота 2)

Додано: 16 грудня 2020
Предмет:
Тест виконано: 1 раз
15 запитань
Запитання 1

Основним завданням Державної фіскальної служби України є:

варіанти відповідей

Забезпечення формування єдиної державної податкової та митної політики

Касове виконання бюджету

Вироблення основ і напрямів фінансової політики держави та вжиття заходів щодо їх реалізації

Позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного бюджету

Запитання 2

Фінансова система – це:

варіанти відповідей

фінансова діяльність держави

сукупність відносно відокремлених форм фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів

вплив держави на соціально-економічний розвиток суспільства

грошові розрахунки

Запитання 3

Принципи побудови фінансової системи:

варіанти відповідей

єдність і функціональне призначення

комерційний розрахунок і функціональне призначення


єдність і централізм

централізм і функціональне призначення

Запитання 4

Фінансове законодавство в Україні приймає:

варіанти відповідей

Державне казначейство України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Рахункова палата

Запитання 5

Стратегічне управління фінансами в Україні здійснюють:

варіанти відповідей


Верховна Рада України, Президент України та його апарат, Кабінет Міністрів України

Міністерство фінансів України, управління, відділи міністерств, відомств, фінансові служби підприємств та організацій.

Державне казначейство України, Державна податкова адміністрація

Рахункова палата, Державне казначейство

Запитання 6

Головним завданням Державної податкової адміністрації України:

варіанти відповідей

є контроль за чітким виконан­ням законодавчих та нормативних актів за податками, пра­вильністю обрахування, повноти та своєчасності внесення в бюджет податків та інших платежів, встановлених законодав­ством України

забезпечення стабільності державних фінансів, активного впливу їх на соціально-економічний розвиток країни

організація та здійснення виконання державного бюдже­ту на основі принципу єдиного казначейського рахунку для накопичення податків


активний вплив на соціально-економічний розвиток країни

Запитання 7

У фінансовій системі виділяють такі сфери фінансових відносин:

варіанти відповідей

централізовані фінанси і фінансовий ринок:

децентралізовані фінанси та централізовані фінанси

міжнародні фінанси, централізовані фінанси, децентралізовані фінанси, фінансовий ринок

міжнародні фінанси, централізовані фінанси

Запитання 8

Основним завданням Міністерства фінансів України є:

варіанти відповідей

міжнародне співробітництво у сфері оподаткування

загальне керівництво всією фінансовою системою країни

касове виконання бюджету

позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного бюджету

Запитання 9

Головними завданнями президента України є:

варіанти відповідей

створює в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для здійснення своїх повноважень, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби; підписує закони, ухвалені ВРУ; має право вето щодо цих законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд ВРУ

забезпечення формування єдиної державної податкової та митної політики 

вироблення основ і напрямів фінансової політики держави та вжиття заходів щодо їх реалізації 

позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного бюджету

Запитання 10

Основними завданнями Рахункової Палати є:

варіанти відповідей

загальне керівництво всією фінансовою системою країни

позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного бюджету

здійснення позавідомчого контролю за складанням і виконанням державного бюджету, аналізу бюджетної політики держави, контролю у сфері державного кредиту. 

позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного бюджету

Запитання 11

Основними завданнями Національного банку України є:

варіанти відповідей

регулювання грошового обігу та організація ефективного функціонування кредитної системи.


касове виконання бюджету

загальне керівництво всією фінансовою системою країни

позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного бюджету

Запитання 12

Основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:

варіанти відповідей

сукупність заходів щодо забезпечення відповідни­ми фінансовими ресурсами реалізації державних програм

організація функціонування ринку цінних паперів, реєстрація випуску цінних паперів та регулювання їх кругообігу; забезпечення формування інфраструктури ринку; видача ліцензій фінансовим посередникам, які здійснюють операції з цінними паперами

вироблення основ і напрямів фінансової політики держави та вжиття заходів щодо їх реалізації 

касове виконання бюджету 

Запитання 13

Бюджетний період в Україні встановлено на термін:

варіанти відповідей

з 1 квітня до 31 березня

з 1 липня до 30 червня

з 1 січня до 31 грудня

з 1 жовтня до 30 вересня

Запитання 14

Бюджетний період у США встановлено на термін:

варіанти відповідей

з 1 жовтня до 30 вересня

з 1 квітня до 31 березня

з 1 січня до 31 грудня

з 1 вересня до 31 серпня

Запитання 15

Бюджетний період Великої Британії встановлено на термін:

варіанти відповідей

з 1 квітня до 31 березня

з 1 липня до 30 червня

з 1 січня до 31 грудня

з 1 вересня до 31 серпня

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест