ФОЛЬКЛОР. НАРОДНІ КАЗКИ (питання для підготовки до контрольної роботи)
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Художні твори, відтворені іншою мовою, називаються

а)

оригінальними

б)

перекладними

в)

фольклорними

2.

Слово “фольклор” у перекладі з англійської означає

а)

народна мудрість

б)

народна пісня

в)

народна казка

3.

Казка - це ...

а)

невелика оповідь про тварин

б)

усна розповідь про незвичайні, часом фантастичні події

в)

розповідь про життя людей

4.

Кому допомагала пасербиця на шляху до пані Метелиці

а)

яблуні

б)

вербі

в)

собачці

г)

печі

5.

Художні твори, які ми читаємо тією мовою, якою вони були написані, називаються

а)

перекладними

б)

оригінальними

в)

фольклорними

6.

Як можна назвати усні твори різних жанрів, складені самим народом

а)

анекдот

б)

література

в)

фольклор

7.

Автором фольклорних казок є

а)

письменник

б)

народ

в)

історик

8.

Що вислизнуло з рук пасербиці та впало в криницю у казці "Пані Метелиця"

а)

клубочок ниток

б)

починок

в)

яблуко

9.

З якою метою пішла ледащиця до пані Метелиці

а)

чесно служити

б)

допомогти старенькій пані

в)

принести додому багато золота

10.

Всесвітня література - це

а)

література певного народу

б)

усна народна творчість

в)

сукупність усіх національних літератур

11.

Найдавніший вид казки - це

а)

казки про тварин

б)

героїчно-фантастичні казки

в)

побутові казки

12.

Учені і письменники брати Грімм є представниками

а)

англійської літератури

б)

німецької літератури

в)

французької літератури

13.

Пригадай, до фольклору якого народу належить казка "Пані Метелиця"

а)

російського

б)

францзького

в)

німецького

14.

Відзнач, хто із персонажів не з казки "Пані Метелиця"

а)

піч

б)

яблунька

в)

півень

г)

собачка

15.

Пасербиця з казки "Пані Метелиця" вирішила повернутися додому, бо

а)

затужила за рідною домівкою

б)

втомилася від роботи у пані Метелиці

в)

скучила за сестрою

16.

До якої теми можна віднести іспанську народну приказку "У горі та недузі пізнаєш, хто твої друзі"

а)

людська праця

б)

справжня дружба

в)

людське щастя

17.

Головний конфлікт народної казки - це боротьба

а)

багатих і бідних

б)

добра і зла

в)

сильних і слабких

18.

Якоб і Вільгельм Грімм були

а)

авторами казок

б)

збирачами казок

в)

перекладачами казок

19.

Для чого пасербиці потрібно було вибивати перину пані Метелиці

а)

щоб догодити старенькій пані

б)

щоб на світі йшов сніг

в)

щоб перина була пухка

20.

Композиція - це

а)

зміст твору

б)

протиставлення

в)

побудова твору

21.

Німецьку казку "Пані Метелиця" можна віднести до

а)

казок про тварин

б)

побутових казок

в)

чарівних казок

22.

Позначте, які фантастичні істоти діють у казці "Іссумбосі, або Хлопчик-мізинчик"

а)

одноокі чудовиська

б)

чудовиська з трьома головами

в)

чудовиська з бичачими рогами

23.

Як називається збірка арабських народних казок, в якій є казка про подорожі Синдбада

а)

"Тисяча і одна ніч"

б)

"Тисяча днів і ночей"

в)

"Тисяча років"

г)

"Тисяча цікавих казок"

24.

Казка "Пензлик Маляна" - це

а)

китайська народна казка

б)

японська народна казка

в)

німецька народна казка

г)

індійська народна казка

25.

Як називається в Індії збірка казок, що складається з п'яти частин

а)

"Тисяча і одна ніч"

б)

"Панчатантра"

в)

"П'ять повчальних казок"

26.

Як звати героя казки, який міг перетворювати зображення на малюнку в реальність

а)

Іссумбосі

б)

Момотаро

в)

Чандарава

г)

Малян

27.

Яким чином тварини з казки "Фарбований шакал" викрили обман Чандарави

а)

Чандарава завив як шакал

б)

змилася фарба

в)

Чандарава сам зізнався

28.

Вкажіть назву збірки казок, канвою якої є історія про дівчину, котра, розповідаючи історії, завжди зупинялася на найцікавішому епізоді

а)

"Казка мудрої дівчини"

б)

"Панчатантра"

в)

"Тисяча і одна ніч"

г)

"Тисяча днів і ночей"

29.

Влучний вислів, афоризм або уривок літературного твору, який подають на початку художнього твору або перед його частинами, щоб підкреслити тему, або основну думку, налаштовуючи читача на їх сприйняття, це

а)

приказка

б)

афоризм

в)

прислів'я

г)

епіграф

30.

Один із основних жанрів фольклору, розповідний твір про вигадані, фантастичні події, які сприймаються і переживаються як реальні, це

а)

прислів'я

б)

приказка

в)

афоризм

г)

казка

31.

Прислів'я - це

а)

короткий влучний вислів із закінченою думкою і повчальним змістом

б)

народний вислів, у якому міститься цікава думка

в)

короткий влучний вислів із повчальним змістом

32.

Як звали героя індійської народної казки, що схожа за сюжетом на казку І.Я.Франка

а)

Момотаро

б)

Іссумбосі

в)

Чандарава

г)

Малян

33.

Добери до португальського прислів'я "Яка лоза, такий і виноград, яка мати, така й дочка" відповідне іспанське прислів'я

а)

Не роби іншим того, чого не хочеш,щоб тобі робили

б)

Гілка завжди схожа на дерево, з якого виросла

в)

Добре серце і в лихій біді допоможе

34.

Пригадай, якому персонажу з казки "Пані Метелиця" належать слова: "Наша ледащиця йде, що брудна буде довіку"

а)

пасербиці

б)

собачці

в)

півню

г)

пані Метелиці

35.

Чому Синдбад знову вирушив у подорож

а)

заробити гроші

б)

пізнати світ

в)

знайти наречену

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а г (1 балів)
5. б (1 балів)
6. в (1 балів)
7. б (1 балів)
8. б (1 балів)
9. в (1 балів)
10. в (1 балів)
11. а (1 балів)
12. б (1 балів)
13. в (1 балів)
14. г (1 балів)
15. а (1 балів)
16. б (1 балів)
17. б (1 балів)
18. б (1 балів)
19. б (1 балів)
20. в (1 балів)
21. в (1 балів)
22. в (1 балів)
23. а (1 балів)
24. а (1 балів)
25. б (1 балів)
26. г (1 балів)
27. а (1 балів)
28. в (1 балів)
29. г (1 балів)
30. г (1 балів)
31. а (1 балів)
32. в (1 балів)
33. б (1 балів)
34. в (1 балів)
35. б (1 балів)