18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Form 6. Yummy

Додано: 4 лютого
Предмет: Англійська мова, 6 клас
24 запитання
Запитання 1

Complete the sentences using the right word.

a.......................of chips

варіанти відповідей

cup

packet

bottle

can

Запитання 2

Complete the sentences using the right word.

a..........of water

варіанти відповідей

bag

packet

bar

bottle

Запитання 3

Complete the sentences using the right word.

a..........of juice

варіанти відповідей

carton

box

bag

bar

Запитання 4

Complete the sentences using the right word.

a...............of toothpaste

варіанти відповідей

can

packet

tube

loaf

Запитання 5

Complete the sentences using the right word.

a.............of chocolate

варіанти відповідей

bottle

bar

can

box

Запитання 6

Complete the sentences using the right word.

a.................of macaroni

варіанти відповідей

box

bottle

can

cup

Запитання 7

Complete the sentences using the right word.

a................of coca cola

варіанти відповідей

bar

packet

can

bag

Запитання 8

Complete the sentences using the right word.

a..................bread

варіанти відповідей

packet

loaf

can

bottle

Запитання 9

Look and match the picture with the word.

варіанти відповідей

salad

pasta

fried bacon

soup

omelette

milkshake

ham and cheese sandwich

fruit juice

Запитання 10

Look and match the picture with the word.

варіанти відповідей

pizza

omelette

fried bacon

hot dog

chicken

apple pie

french fries

pasta

Запитання 11

Look and match the picture with the word.

варіанти відповідей

soup

milkshake

fried bacon

fruit juice

pasta

salad

tea

chicken

Запитання 12

3. I usually drink ___ for lunch.

варіанти відповідей

soup

cakes

tea

Запитання 13

This pizza...delicious.

варіанти відповідей

smells

fries

eats

Запитання 14

-...some pizza?

- Yes, please.

варіанти відповідей

Do you like...

Would you like...

Запитання 15

There...many eggs in the fridge.

варіанти відповідей

is

are

Запитання 16

- It`s dark here.

- I ... turn on the lights.

варіанти відповідей

will

am going to

Запитання 17

My father eats _______ eggs and sausages for breakfast.

варіанти відповідей

fried

smells

dairy

grains

bar

plate

Запитання 18

Milk and yoghurt are_________ products.

варіанти відповідей

fried

smells

dairy

grains

bar

plate

Запитання 19

— I’m cold.— I ______ make a cup of hot tea for you.

варіанти відповідей

Will

be going to

am going to

is going to

Запитання 20

It’s too cold outside! I ________ put on my warm sweater.

варіанти відповідей

Will

am going to

be going to

are going to

Запитання 21

— Do you want to go to the cinema today? — Sorry, I can’t. I_________ to visit my uncle.

варіанти відповідей

Will

are going to

am going to

is going to

Запитання 22

Can you cut a...of cheese for my sandwich?

варіанти відповідей

loaf

bar

slice

Запитання 23

Molly is a... . She doesn`t eat meet.

варіанти відповідей

vegetarian

grains

smells

Запитання 24

- Let`s meet at 3 o`clock.

- Sorry, I can`t. I ... visit my granny.

варіанти відповідей

will

am going to

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест