Форма рондо

Додано: 7 квітня
Предмет: Музичне мистецтво, 4 клас
Копія з тесту: Форма рондо
Тест виконано: 9 разів
10 запитань
Запитання 1

Слово "рондо" перекладається як ...

варіанти відповідей

Печиво

Коло

Гурт

Куля

Запитання 2

Головна тема рондо називається...

варіанти відповідей

Каденція

Фуга

Експозиція

Рефрен

Запитання 3

Скільки частин може мати форма рондо?

варіанти відповідей

Три

Шість

Чотири

 п'ять, сім, дев'ять, одинадцять

Запитання 4

З наведених схем обери схему рондо.

варіанти відповідей

А+В+А+В+А

А+В+А+С+А

А+В+С+В+А

Запитання 5

У формі рондо діють два принципи формоутворення. Які саме?


варіанти відповідей

Повторність і контраст

Повторність і розвиток

Конфлікт і розвиток

Запитання 6

Обери ознаки старовинного (куплетного) рондо

варіанти відповідей

рефрен у формі періоду не змінюється у своїх наступних проведеннях

яскраві епізоди будуються на самостійному музичному матеріалі

кількість частин більше, ніж п'ять


тематично не контрастні епізоди контрастують з рефреном ладо-тонально і структурно

епізоди можуть будуватися на матеріалі рефрену

найчастіше це програмні п'єси

Запитання 7

У рондо віденських класиків...

варіанти відповідей

5 частин

рефрен і епізод контрастують між собою

проведення рефрену можуть варіювати свою форму

перший епізод проходить у D-тональності, а другий - у S-й.

рефрен викладається у простій двочастинній або простій тричастинній формі

Усі розділи створені в одній тональності

Запитання 8

Для післякласичного рондо типовим є...

варіанти відповідей

масштабність і багаточастинність (більше п'яти)

свобода тональних співвідношень

вільна побудова рефрену та епізодів

збільшення контрасту між рефреном і епізодом та епізодів між собою

вільне розташування і тематичне співвідношення частин

Запитання 9

Обрати вірні висловлювання.

варіанти відповідей

Рондо - це форма, де одна тема проходить не менше, ніж тричі, чергуючись з іншими

Рондо - це структура, побудована на варіаційності основної теми

Рондо - це жанр інструментальної музики: рухлива п'єса життєрадісного характеру

Запитання 10

Рондоподібні форми ...

варіанти відповідей

можуть починатися з епізода

можуть будуватися з трьох розділів

можуть мати додатковий рефрен

можуть мати рефрен, розвинений варіаційно

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест