Форми розмноження. Статеві клітини і запліднення. Узагальнення знань.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Вкажіть найбільш прогресивну форму розмноження:

а)

статеве;

б)

нестатеве;

в)

вегетативне.

2.

Виберіть вірні твердження щодо статевого розмноження:

а)

відбувається частинами материнського організму;

б)

відбувається за участі статевих клітин, в результаті статевого процесу;

в)

у примітивних організмів статевий процес не завжди пов’язаний з процесом розмноження;

г)

вегетативне розмноження - одна з форм статевого.

3.

Назвіть тип розмноження організму, зображеного на малюнку:

а)

статеве;

б)

нестатеве;

в)

коньюгація;

г)

брунькування.

4.

Оберіть правильну послідовність типів статевого розмноження:

а)

1- оогамія; 2 - ізогамія; 3 - анізогамія;

б)

1 - анізогамія; 2 - оогамія; 3 - ізогамія;

в)

1 - ізогамія; 2 - оогамія; 3 - анізогамія;

г)

1 - ізогамія; 2 - анізогамія; 3 - оогамія.

5.

Назвіть процес, зображений на малюнку:

а)

сперматогенез;

б)

овогенез;

в)

мегаспорогенез

г)

мікроспорогенез.

6.

Оберіть правильну послідовність стадій гаметогенезу:

а)

ріст; дозрівання, формування, розмноження;

б)

формування, розмноження, ріст, дозрівання;

в)

розмноження, ріст, дозрівання, формування;

г)

дозрівання, розмноження, формування, ріст.

7.

Оберіть вірні твердження щодо позначень на малюнку насінного зачатка:

а)

А - яйцеклітина, Е - централна клітина;

б)

F - яйцеклітина, D - клітини-антиподи;

в)

С - яйцеклітина, Е - централна клітина;

г)

F - клітини-антиподи, D - клітини-супутниці.

8.

Оберіть вірні твердження щодо процесу, зображеного на малюнку:

а)

подвійне запліднення відкрите С.Г. Навашиним;

б)

пилкове зерно містить один спермій та одну вегетативну клітину;

в)

два спермії здійснюють запліднення яйцеклітини;

г)

один спермій запліднює яйцеклітину, а другий - центральну клітину;

д)

із зиготи утворюється зародок, а із заплідненої центральної клітини - ендосперм.

9.

Назвіть процес розвитку нового організму з незаплідненої яйцеклітини:

а)

апоміксис;

б)

педогенез;

в)

партеногенез;

г)

неотенія.

10.

Оберіть назву процесу, зображеного на малюнку:

а)

мітоз;

б)

мейоз;

в)

амітоз;

г)

дробіння.

11.

Оберіть вірні твердження щодо гаметогенезу в людини:

а)

сперматозоїди утворюються в сім’янниках;

б)

яйцеклітини утворюються в сім’янниках;

в)

сперматозоїди утворюються в яєчниках;

г)

яйцеклітини утворюються в яєчниках.

12.

Назвіть явище існування в одного організму і чоловічих і жіночих статевих залоз:

а)

оогамія;

б)

гермафродитизм;

в)

фертильність;

г)

поліембріонія.

13.

Оберіть вірні твердження щодо запліднення у людини:

а)

внутрішнє, відбувається в організмі жінки;

б)

зовнішнє, відбувається у воді;

в)

відбувається в матковій трубі у кілька етапів;

г)

можливе лише після процесу овуляції та за наявності достатньої кількості активних сперматозоїдів;

д)

для злиття зі зрілою яйцеклітиною достатньо одного сперматозоїда.

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б в (2 балів)
3. б г (2 балів)
4. г (2 балів)
5. а (1 балів)
6. в (1 балів)
7. в г (2 балів)
8. а г д (3 балів)
9. в (1 балів)
10. б (2 балів)
11. а г (2 балів)
12. б (2 балів)
13. а в г (5 балів)