Геометричні тіла і поверхні
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Сума внутрішніх кутів многокутника, що лежить в основі призми з п′ятьма гранями, дорівнює...

а)

360⁰

б)

180⁰

в)

540⁰

г)

600⁰

2.

Скільки граней, ребер і вершин має зрізана чотирикутна піраміда?

а)

8, 12, 8

б)

6, 12, 8

в)

6, 8, 12

г)

8, 12, 12

3.

Величина двогранного кута при бічному ребрі правильної трикутної піраміди не може дорівнювати...

а)

60⁰

б)

75⁰

в)

90⁰

г)

175⁰

4.

Правильна п′ятикутна призма має

а)

осі симетрії

б)

центр симетрії

в)

рівно п′ять площин симетрії

г)

рівно три площини симетрії

5.

Якщо бічні ребра трикутної піраміди утворюють з висотою піраміди рівні кути. то висота піраміди проходить через точку перетину...

а)

висот основи

б)

медіан основи

в)

бісектрис основи

г)

серединних перпендикулярів до сторін основи

6.

Через середини двох сторін грані правильного тетраедра з ребром а проведено площину, паралельну одній з граней тетраедра. Площа перерізу дорівнює...

а)

(√3а2)/4

б)

(√3а2)/2

в)

а2/4

г)

величині відмінній від наведених

7.

Скiльки дотичних площин можна провести до кулі через дану пряму, що не маєз кулею спільних точок?

а)

1

б)

2

в)

безліч

8.

Кулю можна вписати в циліндр, якщо...

а)

висота циліндра дорівнює радіусу основи

б)

діаметр основи дорівнює подвоєній висоті

в)

осьовий переріз циліндра - квадрат

г)

осьовий переріз циліндра - довільний прямокутник

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. а (1 балів)
4. а (1 балів)
5. г (2 балів)
6. г (2 балів)
7. б (2 балів)
8. б (2 балів)