ГЕТЬМАНЩИНА ЗА ЧАСІВ ІВАНА МАЗЕПИ. ЧАСТИНА 2

Тест укладено за матеріалами відеоуроку всеукраїнської школи онлайн 8 клас. Історія України. Гетьманщина за часів Івана Мазепи. Частина 2 https://www.youtube.com/watch?v=fF4uZl6X7MM


Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 16 разів
18 запитань
Запитання 1

Якій із галузей системи державотворення найбільше уваги приділив Іван Мазепа?

варіанти відповідей

культурно-освітній

торгівельній

промисловій

Запитання 2

Який із навчальних закладів Гетьманщини І.Мазепа вважав лабораторією, де мали куватися національно-свідомі, віддані козацькій справі люди

варіанти відповідей
Запитання 3

Який перший вищий навчальний заклад з'явився на Лівобережній Україні у 1700 році?

варіанти відповідей
Запитання 4

На якій книзі, подарованій І.Мазепою Переяславькому Собору, кожен Президент складає присягу українському народові?

варіанти відповідей

Острозька Біблія

Конституція України

Пересопницьке Євангеліє

Запитання 5

Вкажіть храми доби козацького (мазепинського) бароко (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей
Запитання 6

Визначальна риса внутрішньої політики Івана Мазепи - об'єднання земель в єдине державне утворення. Які землі прагнув об'єднати гетьман?

варіанти відповідей

Лівобережжя та Правобережжя

Лівобережжя, Правобережжя, Запоріжжя та Слобожанщина

Лівобережжя, Слобожанщина та Запоріжжя

Запитання 7

Які із перерахованих держав давали козакам обіцянки, аби залучити їх на свою сторону? (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

Річ Посполита

Швеція

Московська держава

Османська імперія

Священна Римська імперія

Запитання 8

Хто сказав: "При кому козаки, при тому й залишається Україна"?

варіанти відповідей

московський цар Петро І

король Речі Посполитої Ян ІІІ Собеський

Гетьман Іван Мазепа

Запитання 9

У якому році Ян ІІІ Собеський дозволив козакам вільно займати землі Правобережної України та офіційно відновив "Військо запорозьке Його Королівської Милості" з реєстром ... козаків?

варіанти відповідей

у 1682 році, 20000

у 1684 році, 2000

у 1886 році, 2000

Запитання 10

Які полки дозволялося створити на території Правобережної України?

варіанти відповідей

Корсунський

Подільський

Брацлавський

Фастівський

Київський

Богуславський

Запитання 11

Який полковник стояв на чолі Фастівського полку?

варіанти відповідей

Андрій Абазин

Захарій Іскра

Семен Палій

Самусь

Запитання 12

На що з перерахованого не мали права полковники?

варіанти відповідей

обирати гетьмана

призначати старшину

збирати податки

Запитання 13

Яка подія спричинила ліквідацію козацького стану та устрою на Правобережжі?

варіанти відповідей

початок Північної війни в 1700 році

підписання угоди між Річчю Посполитою та Османською імперією в 1699 році

підписання "Вічного миру" між Річчю Посполитою та Московією у 1686 році

Запитання 14

Яка територія була охоплена козацьким повстанням під проводом Семена Палія?

варіанти відповідей

Київщина, Брацлавщина, частина Волині

Чернігово-Сіверщина, Переяславщина, Полтавщина

Волинь, Галичина, Київщина

Запитання 15

На якому з портретів зображено Семена Палія (Гурка)?

варіанти відповідей
Запитання 16

З яким завданням від Петра І прийшов Іван Мазепа на Правобережну Україну у 1704 році?

варіанти відповідей

Підтримати повстання під проводом Семена Палія, виступити проти польського короля Августа ІІ

Прийти на допомогу польському королю Августу ІІ, придушити повстання під проводом Семена Палія

Запитання 17

Семена Палія заарештували та ув'язнили тому, що...?

варіанти відповідей

він не виконував накази І.Мазепи, бо сам хотів бути гетьманом

він хотів укласти угоду про взаємопідтримку з шведами

його оголосили зрадником, бо в умовах Північної війни виступав проти союзника Московської держави - Речі Посполитої

Запитання 18

Невдале повстання на Правобережній Україні під проводом Семена Палія допомогло частково здійснити найбільшу мрію Івана Мазепи. Яку саме?

варіанти відповідей

об'єднати Правобережну та Лівобережну Україну

помститися повстанцям ,які заважали розбудовувати державу

стати відомим через придушення масового козацького повстання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест