Гоголь Шинель
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Що стало основою написання повісті Гоголя "Шинель"

а)

Замітка в газеті

б)

Анекдот

в)

Розповідь

2.

Хто ж головним героєм повісті?

а)

Титулярний советнік 9 рангу

б)

Дрібний чиновник

в)

Генерал

3.

Що означає ім'я головного героя?

а)

Смиренний

б)

Незлобливий

в)

Відданий

4.

Скільки років було Акакію Акакієвичу?

а)

30

б)

40

в)

50

5.

Яке улюблене заняття титулярного совітника?

а)

Складання паперів

б)

Переписування паперів

в)

Редагування документів

6.

Що найбільше гнітило душу Акакія Акакієвича?

а)

Відсутність пер

б)

Брак бумаги

в)

Стара Шинель

7.

Яким чином відшукав кошти титулярний совітник на нову шинель?

а)

Виграв в карти

б)

Економив на всьому: свічках, бумазі, теплі, їжі

в)

Позичив у сослуживців

8.

Як швидко вдалось зібрати необхідну суму на шинель?

а)

До року часу

б)

Рік

в)

2 роки

9.

Яка трагедія сталась з головним героєм?

а)

Загубив шинель

б)

Його пограбували

в)

Пррізали

10.

В кого шукав порятунку і допомоги Акакій Акакійович?

а)

В генерала

б)

В губернатора

в)

Директора департаменту

11.

Що сталось з головним героєм після відвідування генерала?

а)

Впав в розпач

б)

Захворів

в)

Зрадів

12.

Який герой зявляється в кінці повісті?

а)

Мати

б)

Привид

в)

Батько героя

13.

Чим закінчується повість?

а)

Смертю головного героя

б)

Його одужанням

в)

Пошиттям нової шинелі

14.

Яку тему підняв М.Гогол у првісті "Шинель"

а)

Петербургу

б)

Маленької людини

в)

Людської долі

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. а (5 балів)
3. б (5 балів)
4. в (5 балів)
5. б (5 балів)
6. в (5 балів)
7. б (5 балів)
8. а (5 балів)
9. б (5 балів)
10. б (5 балів)
11. б (5 балів)
12. б (5 балів)
13. а (5 балів)
14. б (5 балів)