Графічний редактор Inkscape
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Inscape – це

а)

текстовий редактор 

б)

 графічний редактор

в)

програма для створення презентацій

г)

  браузер

д)

векторний графічний редактор

2.

Яка складова не входить до Inscape?

а)

палітра кольорів  

б)

панель інструментів

в)

вибір поля

г)

заливати замкнуту область

3.

Одною з особливостей Inscape є:

 

а)

 інтерактивний характер застосування налаштувань користувача

б)

  результат взаємодії тексту з кольором 

в)

 редагування яскравості або прозорості 

г)

 редагування глибини кольору

4.

З поданого переліку виберіть формати файлів що не належать до векторної графіки: 

а)

 CDR

б)

JPEG

в)

 WMF

г)

SVG

д)

 PDF

е)

  TIFF

5.

В переліку програм, вкажіть редактори векторної графіки 

а)

 Coreldraw

б)

 Adobe Photoshop

в)

Gimp

г)

 Inkscape

д)

 Acrobat Reader DC

6.

Які типи вузлів не може містити контур? 

а)

Гладкий 

б)

Гострий 

в)

Симетричний

г)

Тупий 

7.

Які способи не використовують для коригування вигляду контуру? 

а)

Додають нові вузли

б)

Витирають лінії й домальовують нові 

в)

Вилучають деякі вузли

г)

 Змінюють вигляд напрямних у вузлах 

8.

Векторна графіка — це спосіб подання: 

а)

зображення як набору геометричних об’єктів, визначених математично 

б)

геометричних фігур 

в)

зображення у вигляді пікселів 

г)

фотографій у комп’ютері 

9.

Мінімальний графічний об’єкт, який можна побудувати у векторному редакторі, та сукупність яких складає векторний малюнок – це:

  

 

 

а)

 графічний коректор 

б)

графічний контур

в)

малюнок

г)

 графічний примітив 

10.

Як називається інструмент, за допомогою якого можна намалювати ламану( чи криву) лінію, з гладкими вузлами?

   

а)

 перо Безьє

б)

каліграфічне перо

в)

 перо

г)

  крива

11.

Спосіб фарбування, у разі застосування якого відбувається плавний перехід від одного кольору до іншого – це

 

  

 

  

а)

градієнт

б)

важіль

в)

піпетка

г)

веселка

12.

Якої фігури немає в рядку вибора інструментів:

а)

еліпс

б)

прямокутник

в)

серце

г)

зірка 

13.

Градієнти розподіляються на два типи:

а)

темний та кольоровий 

б)

лінійний і радіальний

в)

суцільний та прозорий 

г)

монохромний та кольоровий

14.

Зафарбовування внутрішньої області об’єкта називають:

 

  

 

  

а)

штрих

б)

заповнення

в)

стиль

г)

замальовування

Ключ до тесту

1. д (1 балів)
2. в (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б е (2 балів)
5. а г (2 балів)
6. г (1 балів)
7. б (1 балів)
8. а (1 балів)
9. г (1 балів)
10. а (1 балів)
11. а (1 балів)
12. в (1 балів)
13. б (1 балів)
14. б (1 балів)