Grammar Quiz: Verb Tenses (Past Simple & Past Continuous)

Тест створено за матеріалами відеоуроків № 4 - 6 Всеукраїнської школи онлайн з метою перевірити, як учні засвоїли Past Simple та Past Continuous.

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Англійська мова, 9 клас
Тест виконано: 479 разів
14 запитань
Запитання 1

I ... Jane yesterday.

варіанти відповідей

see

saw

seen

sees

Запитання 2

Last Sunday she ... on the bus in the centre of the city.

варіанти відповідей

get

gets

got

gotten

Запитання 3

Where ... you get off the train yesterday?

варіанти відповідей

do

does

will

did

Запитання 4

What time ... he get up yesterday?

варіанти відповідей

did

does

do

will

Запитання 5

Last Saturday I ... change trains at Victoria.

варіанти відповідей

don't

didn't

won't

doesn't

Запитання 6

John ... tennis at 3 o'clock yesterday.

варіанти відповідей

plays

play

played

was playing

Запитання 7

Mr. and Mrs. Green ... in the dining room when the murder happened.

варіанти відповідей

did not eat

didn't eat

was not eating

were not eating

Запитання 8

I ... letters all day yesterday.

варіанти відповідей

write

wrote

was writing

written

Запитання 9

What ... you ... when I phoned yesterday?

варіанти відповідей

did ... do

was ... doing

were... do

were ... doing

Запитання 10

... she ... TV when it happened?

варіанти відповідей

Was ... watching

Did ... watch

Did ... watched

Were watching

Запитання 11

We ... all afternoon in the library.

варіанти відповідей

revise

revised

was revising

were revising

Запитання 12

We ... a coffee when we heard the newson the radio.

варіанти відповідей

was having

were having

have

had

Запитання 13

I ... The Simpsons when I was a teenager.

варіанти відповідей

was liking

like

liked

will like

Запитання 14

Once, when I ... to do my English homework on my laptop, the battery ... out.

варіанти відповідей

was trying/ran

tried/was running

tried/ran

was trying/was running

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест