Гриби
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Як називається частина гриба, яку людина живає в їжу

а)

плодове тіло

б)

спорангій

в)

грибниця

г)

мікориза

д)

міцелій

2.

Як називаються гриби, які живляться органічною речовиною решток інших організмів

а)

паразити

б)

сапротрофи

в)

фотосинтезуючі

г)

хемосинтезуючі

3.

З чого складається вегетативне тіло гриба

а)

гіфів

б)

тканин, подібних до рослинних

в)

фотосинтезуючих клітин

г)

тканин, подібних до тваринних

4.

Що таке мікориза?

а)

взаємовигідне співжиття кореня бобових рослин з азотофіксуючими бактеріями

б)

взаємовигідне співжиття грибниці з азотофіксуючими бактеріями

в)

взаємовигідне співжиття кореня рослин з грибницею

г)

паразитування гриба на коренях рослини

д)

одна з хвороб рослин, яку зумовлюють борошнисті гриби

5.

Плодові тіла трутовиків розвиваються

а)

на поверхні грунту

б)

в грунті

в)

на зелених стеблах та листках рослин

г)

на стовбурах дерев

д)

на харчових продуктах

6.

Який гриб викликає потемніння та загнивання бульб картоплі

а)

трутовик

б)

сажка

в)

ріжки

г)

фітофтора

д)

борошнисторосяні

7.

Вкажіть гриб, витяжку з якого використовують для лікування злоякісних пухлин

а)

дріжджі

б)

аспергіл

в)

ріжки

г)

фітофтора

д)

пеніцил

8.

Назвіть способи розмноження грибів

а)

статеве

б)

нестатеве

в)

вегетативне

г)

брунькування

9.

Вказати назву вегетативного тіла гриба

а)

заросток

б)

спорангій

в)

грибниця

г)

міцелій

д)

мікориза

е)

плодове тіло

10.

Де у шапкових грибів розвиваються спори

а)

у нижній частині ніжки

б)

у нижній частині шапки

в)

на підземних нитках грибниці

г)

у верхній частині шапки

д)

у шпарках між пластинками

е)

у трубочках

11.

Вкажіть їстивні гриби

а)

лисичка

б)

маслюк

в)

хрящ - молочник

г)

рижик

д)

сатанинський гриб

е)

несправжній опеньок

12.

Вкажіть пластинчасті гриби

а)

сатанинський гриб

б)

опеньок

в)

маслюк

г)

печериця

д)

мухомор

е)

підберезник

13.

Вкажіть трубчасті гриби

а)

сироїжка

б)

бліда поганка

в)

білий гриб

г)

польський гриб

д)

хрящ - молочник

е)

трутовик

14.

Яі гриби паразитують на злакових

а)

опеньки

б)

сажкові

в)

трутові

г)

ріжки

д)

борошнисторосяні

е)

фітофтора

15.

Гриби, які не утворюють мікоризи

а)

підосичник

б)

маслюк

в)

трутовик

г)

білий гриб

д)

гнойовик

е)

підберезник

Ключ до тесту

1. а (2 балів)
2. б (2 балів)
3. а (2 балів)
4. в (2 балів)
5. г (2 балів)
6. г (2 балів)
7. в (2 балів)
8. а б в (6 балів)
9. в г (4 балів)
10. б д е (6 балів)
11. а б в г (8 балів)
12. б г д (6 балів)
13. в г е (6 балів)
14. б г д (6 балів)
15. в д (4 балів)