гриби-сапротрофи
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Сапрофіти живляться:

а)

органічною речовиною живих організмів;

б)

органічною речовиною решток організмів;

в)

синтезують усі органічні речовини самостійно;

г)

неорганічними речовинами.

2.

Ознаки цвілевих грибів:

а)

псують продукти харчування;

б)

є продуктами харчування людини;

в)

утворюють мікоризу;

г)

розкладають відмерлі рештки рослин і тварин;

д)

паразитують на рослинах і тваринах

3.

Вкажіть спосіб розмноження, характерний для пеніцилу:

а)

брунькування;

б)

нестатеве спороношення;

в)

поділ клітин навпіл;

г)

утворення статевих клітин.

4.

Сапрофітний спосіб життя характерний для:

а)

мукора;

б)

іржастих грибів;

в)

трутовика;

г)

сажкових грибів;

д)

аспергілу;

е)

пеніцилу.

5.

Цвілеві гриби:

а)

оселяються лише на субстратах з високим вмістом органіки;

б)

можуть уражати організм рослин, тварин, людини;

в)

утворюють плодові тіла, які складаються з шапинки та ніжки;

г)

серед них є їстівні, умовно-їстівні, отруйні;

д)

деякі з них виробляють антибіотики.

6.

Для пеніцилу характерно:

а)

сапрофітне живлення;

б)

має багатоклітинний міцелій;

в)

одноклітинний гриб;

г)

розмножується брунькуванням;

д)

є джерелом антибіотиків;

е)

використовується у хлібопекарській промисловості;

є)

розмножується спорами;

ж)

псує продукти харчування.

7.

Гриби-сапротрофи:

а)

утворюють за наявності світла органічні речовини;

б)

утворюють мікоризу;

в)

оселяються на продуктах харчування;

г)

оселяються на інших живих організмах.

8.

Пеніцил став відомий на весь світ тому, що:

а)

він побував в космосі;

б)

з нього було виділено перший антибіотик;

в)

найпоширеніший їстівний гриб;

г)

найпоширеніший гриб з сапротрофним живленням.;

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. а (5 балів)
3. б (5 балів)
4. а д е (5 балів)
5. а д (5 балів)
6. а б д є (5 балів)
7. в (5 балів)
8. б (5 балів)