Гриби-симбіотрофи
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Вкажіть особливість грибів, яка не дозволяє віднести їх до рослин:

а)

спосіб живлення;

б)

загальна організація вегетативного тіла;

в)

характер росту;

г)

спосіб поглинання речовин.

2.

Вегетативне тіло гриба складається з:

а)

гіфів;

б)

тканин, подібних до рослинних;

в)

фотосинтезуючих тканин;

г)

тканин, подібних до тваринних.

3.

Вкажіть функцію, НЕ властиву грибам:

а)

розкладання відмерлих решток рослин і тварин;

б)

паразитизм на рослинах;

в)

паразитизм на тваринах;

г)

фіксація вільного азоту.

4.

Мікоризу утворюють:

а)

підберезник;

б)

печериця;

в)

маслюк;

г)

підосичник.

5.

Плодове тіло шапинкового гриба складається з:

а)

шапинки;

б)

ніжки;

в)

грибниці, шапинки, ніжки;

г)

грибниці, ніжки.

6.

Завдяки мікоризі гриб отримує від рослини:

а)

неорганічні сполуки;

б)

органічні сполуки;

в)

воду;

г)

кисень.

7.

Вкажіть назви неїстівних грибів:

а)

гірчак;

б)

лисичка несправжня;

в)

мухомор;

г)

бліда поганка;

д)

трюфель.

8.

До отруйних грибів належать:

а)

мухомор червоний;

б)

чортів гриб;

в)

печериця рудіюча отруйна;

г)

бліда поганка;

д)

строчок звичайний;

е)

мухомор Цезаря.

9.

Що називають мікоризою:

а)

хвороба рослин, яку зумовлюють борошнисті гриби;

б)

"плівки" на продуктах, утворені цвілевими грибами;

в)

взаємовигідне співжиття кореня рослин із грибницею;

г)

взаємовигідне співжиття грибниці із азотфіксуючими бактеріями.

10.

Вкажіть назви їстівних грибів:

а)

опеньок осінній;

б)

опеньок сірчаножовтий;

в)

опеньок сонячний;

г)

сироїжка біла;

д)

рижик;

е)

сироїжка блювотна.

11.

Вкажіть послідовність складових компонентів будови шапинкового гриба, починаючи з шапинки:

а)

шапинка, гіфи та клітини гриба, ніжка, плодове тіло, грибниця (міцелій);

б)

шапинка, плодове тіло, ніжка, гіфи та клітини гриба, грибниця (міцелій);

в)

шапинка, ніжка, плодове тіло, грибниця (міцелій), гіфи та клітини гриба;

г)

шапинка, ніжка, плодове тіло, гіфи та клітини гриба, грибниця (міцелій).

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. а (5 балів)
3. г (5 балів)
4. а г (5 балів)
5. а б (5 балів)
6. б (5 балів)
7. а (5 балів)
8. а б в г (5 балів)
9. в (5 балів)
10. а в г д (5 балів)
11. г (5 балів)