Хімічний склад клітини
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Укажіть елемент, який входить до складу гормонів щитоподібної залози

а)

Купрум

б)

Бор

в)

Йод

г)

Кобальт

2.

Укажіть назву сполук, розчинних у воді:

а)

гідрофобні

б)

гідрофільні

в)

органічні

г)

неорганічні.

3.

Укажіть сполуки, під час розщеплення яких виділяється найбільше енергії:

а)

ліпіди

б)

вуглеводи

в)

білки

г)

вітаміни

4.

Визначте сполуки, які забезпечують прискорення біохімічних реакцій:

а)

ДНК

б)

гормони

в)

вітаміни

г)

ферменти

5.

Укажіть, як амінокислотні залишки сполучаються в поліпептидний ланцюг:

а)

завдяки водневим зв’язкам

б)

завдяки ковалентним зв’язкам

в)

завдяки гідрофобним взаємодіям

г)

завдяки йонним взаємодіям

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. б (5 балів)
3. а (5 балів)
4. г (5 балів)
5. б (5 балів)