Хорова музика
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Хор - це

а)

колектив музикантів, що спільно виконують інструментальний твір.

б)

колектив співаків, що разом виконують вокальний твір із інструментальним супроводом чи без нього.

в)

колектив співаків, що разом виконують вокальний твір виключно із супроводом.

г)

колектив співаків, що разом виконують вокальний твір виключно без інструментального супроводу.

2.

A CAPELLA - це

а)

назва музичного інструменту.

б)

високий жіночій голос.

в)

керівник хору.

г)

спів без інструментального супроводу. 

3.

ХОРМЕЙСТЕР - це

а)

керівник оркестру.

б)

людина, що створює музику.

в)

керівник і диригент хору.

г)

назва диригентської палички.

4.

Унісон- це

а)

одноголосний спів.

б)

багатоголосний спів.

в)

назва музичного інструменту.

г)

чоловічій співацький голос.

5.

Мішаний хор -

а)

різні групи музичних інструментів.

б)

це співацький колектив, голоси якого поділяються на сопрано, альти, тенори та баси (жіночі та чоловічі).

в)

це народний хор.

6.

Багатоголосся - це

а)

спів на форте.

б)

спів великим колективом.

в)

два, три, чотириголосся.

г)

спів без інструментального супроводу.

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. г (5 балів)
3. в (5 балів)
4. а (5 балів)
5. б (5 балів)
6. в (5 балів)