18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

"Художній Образ"

Основним завданням і метою створення тестів за Державною Програмою для загальноосвітніх закладів

з образотворчого мистецтва для 5-х класів є: навчати, розвивати, виховувати, йдучи від "простого" до "складного". За допомогою тестів, домашніх завдань. флеш-карток вчитель-наставник робить зріз знань здобувачів освіти кожного 5-го класу, де визначає рівень їх підготовки, засвоєннч основ образотворчої грамоти.та визначає їх рейтинг. На основі цих показників вчитель-наставник корегує тематичні календарні плани для кожного колективу класу окремо, створюючи для них відповідні цікаві тести, домашні завдання та комфортні умови для проведення диференційованої дистанційної самоосвіти кожним із учасників навчально-виховного процесу.

Додано: 28 червня 2020
Предмет: Образотворче мистецтво, 5 клас
Тест виконано: 1 раз
16 запитань
Запитання 1

Що означає термін - МИСТЕЦТВО?

варіанти відповідей

1. МИСТЕЦТВО - це спосіб радіти життю, сміятися, спілкуватися, кепкувати, бути успішним(ою), щасливим(ою)

2. МИСТЕЦТВО - це вміння захищати Батьківщину

3. МИСТЕЦТВО - художня творчість у цілому - література, музика, театр, кіно, образотворче мистецтво, скульптула та інші види творчої діяльності людини, що відображають реальний та уявний світ у художніх образах

Запитання 2

Які види візуального та образотворчого мистецтва Вам відомі?

варіанти відповідей

1. Прочитай про це у підручнику на стор. 5-9, авторів:С. М. Железняк, О. В. Ламонова. Образотворче мистецтво. 5 клас - К.: Генеза, 2013. - 176 с.

2. Якщо не маєте підручника, то його можна скачати безкоштовно за посиланням: file:///C:/Users/Sergi/Downloads/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2.%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20(27.03.-24.04.2020)/Obrazotvorche-mystectvo-5-klas-Zheleznjak.pdf

3. Види візуального мистецтва поділяються на: АРХІТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ(УЖИТКОВЕ) МИСТЕЦТВО, ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА, ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН І САДОВО-ПАРКОВЕ МИСТЕЦТВО; види образотворчого мистецтва поділяються на: ЖИВОПИС, який, (у свою чергу,) поділяється на: монументальний, станковий, театрально-декораційний; ГРАФІКА, яка, (у свою чергу,) поділяється на: станкова, книжкова, ужиткова; ХУДОЖНЯ ФОТОГРАФІЯ; СКУЛЬПИУРА, яка. (у свою чергу,) поділяється на: монументальна, станкова, малих форм

Запитання 3

Чим і на чому працюють художники-графіки?

варіанти відповідей

1. Ніколи не відвідував майстерень художників-графіків, не знайомий з ними та не знаю специфіки їх роботи, бо вони не афішують своєї творчої діяльності. Звісно, можна подивитись результати їх творчрсті, відвідуючи: музеї, картинні галереї, персональні та колективні виставки, там, де вони є, але цього недостатньо.

2. Маю декілька альбомів та монографій видатних художників-графіків, де розміщені друковані репродукції їх творів, але не зовсім зрозуміло, як саме вони виконувались.

3. В залежності від тематичної ідеї задуму створення композицій, художники-графіки використовують різноманітний інструментарій для малювання: олівці різної твердості та м'якості, білі гумки або ластик для правки зображень: ескізів, начерків, замальовок з натури; вугільні та крейдяні палички, сангіну, кольорову пастель, м'які розтушовки для виконання розтяжок у тоні та нюансних переходів з одного кольору в інший, крім того: виконуюють малюнки в техніці "туш, перо", використовуючи відповідно підготовлені поверхні паперу і картону різного гатунку, що встановлюється на мольберти. Якщо потрібно, використовують пензлі круглі та плоскі різних номерів, палітри, посуд для води, серветки для витирання пензлів і рук, а також фаби: акварельні, гуашеві, акрилові, олійні. Ще художники-графіки використовують різний інструментарій та різні матеріали для створення гравюр, офортів, естампів тощо

Запитання 4

Які основні зображальні засоби використовуються у мистецтві ГРАФІКИ?

варіанти відповідей

1. Олівець, біла гумка, гелеві ручки, фломастери, туш перо.

2. Пензлі різних номерів, фарби: акрилові, акварельні, гуашеві; палітра, посуд для води, серветки для витирання пензлів і рук.

3. Точка, лінія, штрих, тон, пляма

4. Силует, обрис, контур

Запитання 5

Що означає в образотворчому мистецтві термін:- ескіз?

варіанти відповідей

1. Ескіз - чорновик написання музичного сценарію до спектаклю, фільму, телешоу.

2. Ескіз - мрія про чергову відпустку або канікули

3. Ескіз - допоміжні пошукові роботи, здебільшого - у вигляді швидких начерків, замальовок, які передують виконанню твору (живописного, графічного, скульптурного). Скультор, крім начерків, замальовок виконує ескізи також у вигляді маленьких скульптурних робіт у м'якому пластичному матеріалі -глина, пластилін.

Запитання 6

Які основні поняття і терміни повинні використовуватись при створенні композиції?

варіанти відповідей

1. Глина, пластилін, "солоне тісто", гутнє скло, штучна порцеляна

2, Ребус, кросворд, судоку

3. Статика і динаміка, симетрія і асиметрія, ритм і аритмія, гармонія пропорцій форми

4. Конструкція, пластика, перспектива

Запитання 7

З чого потрібно починати при створенні картини?

варіанти відповідей

1. З ідеї задуму

2. З ескізів, начерків, замальовок, етюдів

3. З вибору формату

4. З фіззарядки на свіжому повітрі

Запитання 8

Що Ви знаєте про поняття - художній образ?

варіанти відповідей

1. Художній образ - є особливою формою передачі уявного та реального світу в мистецтві (образотворчому, літературі, музиці, хореографії, театрі, кіномистецтві, художій фотографії та ін.) Створюючи художній образ, справжній митець не копіює дійсність пасивно (байдуже, безпочуттєво). Навпаки, притаманними тому чи іншому мистецтву засобами (кольором, звуками, пластикою рухів тощо) він прагне досягти найбільшого ефекту, тобто створити художній образ, здатний глибоко схвилювати людину, викликати в неї певні почуття та емоції (радість, піднесення, сиуток, збурення, здивування, тривогу тощо).

2. Художній образ - це резудьтат плідної психологічної діяльності мозку, рук та інших матеріальних, інструментально-технічних засобів людини-митця, який він втілив у творі

3. Художній образ - вираз мистецтвознавців, яким вони характеризують своє ставлення до обговорюваного живописного, літературного, хореографічного персонажу, фрагменту музичного, скульптурного твору.

Запитання 9

Які закони композиції Вам відомі, які композиційні прийоми можна використати при створенні художніх творів мистецтва?

варіанти відповідей

1. Законів композиції зовсім не знаю, цим не цікавивлюсь та ніколи їх не використовую у своїй творчості

2. Закони композиції тільки заважають зовсім вільно творити

3. До законів композиції відносяться: - закон єдності змісту і форми; - закон типовості; - закони контрастів: - порівняння розмірності (велике - мале), - порівняння форм (товсте - тонке), - порівняння тональності (світле - темне), - порівняння колірних контрастів (червоне - зелене, померанчеве - смарагдове, темно-синє - світло-лимонне, фіолетове - жовте, малинове - салатове); - порівняння інтенсивності (яскраве - бліде); - закон теплохолодності; - закон гармонії пропорційних співвідношень; - закон зорової врівноваженності; - закон цілісного бачення, де підпорядковуються всі закономірності, відтворюються цілісне бачення світу та єдине враження від композиції. До композиційних прийомів відносяться: - пошук композиційного центру та їх кількості; - вибір масштабності; - прийом ізоляції; - виділення головного засобами світла; - використання симетрії та асиметрії; - пошук ритму; - використання статики та динаміки; - поєднання формату і величинних розмірів композиції; - визначення висоти горизонту, точки зору спостерігача; - поєднання колориту і тональності; - вибір глибини зображення та способів передачі глибини простору.

Запитання 10

Що означає термін - світлотіньова градація?

варіанти відповідей

1.Світлотіньова градація - це перехід від від ночі до дня

2. Світлотіньова градація, як фізичне явище має інградієнтну хвильову природу

3. Світлотіньова градація - мається на увазі розтяжка (градація) від світлого до темного, шо відповідає освітленості предмета: світло (блік), світла напівтінь, темна напівтінь, власна тінь предмета, рефлекси від інших предметів, тінь падаюча від премета на предметну площину, де він розташований. Світлотінь - один із основних засобів образотворчого мистецтва, завдяки якому на зображальній площині можна передати об'ємність форм предмета.

Запитання 11

Що означає і містить у собі розуміння поняття - ПЕРСПЕКТИВА?

варіанти відповідей

1. ПЕРСПЕКТИВА - це мрія про кар'єрне зростання держслужбовця

2. ПЕРСПЕКТИВА - це уявне зображення космічного простору, що йде від Вас або йде на Вас

3. ПЕРСПЕКТИВА - (у перекладі з латинського слова perspicere означає "дивитися крізь", "бачити наскрізь", "правильно бачити") - це наука про закони зображення предметів на площині відповідно до тих уявлюваних скорочень розмірів обрисів форми і світлотіньових співвідношень, які спостерігаються в натурі. Розрізняють лінійну і повітряно-просторову перспективи, тому, є 10 законів лінійної та 6 законів повітряно-просторової перспективи. Детальніше можна дізнатись у навчальному посібниках, автор: В. М. Ратнічин. ПЕРСПЕКТИВА. - К.: - "Вища школа", 1977. - 136 с., або автор: Н. П. Костерин УЧЕБНОЕ РИСОВАНИЕ. - М.: - "Просвещение", 1980. - 272 с.+ ил., які можна знайти через пошукові системи Google,Vikipedia.

Запитання 12

Яку саме кількість основних кольорів Ви можете розрізнити, спостерігаючи веселку, що грає на небосхилі під час дощу?

варіанти відповідей

1. Веселка має 8 відтінків кольорів.

2. Веселка, що грає на небосхилі під час дощу має не більше 7 відтінків кольорів

3. Веселка має всього 3 основних кольори: червоний, жовтий, синій

Запитання 13

Як називається техніка монохромного живопису?

варіанти відповідей

1. Тональний живопис

2. Акварельний живопис сепією або соусом

3. Гризайль

4. Відмивка тушшю

Запитання 14

Якого кольору будуть тіні, якщо світло - тепле, і, навпаки, коли світло - холодне?

варіанти відповідей

1. Тіні будуть значно темніші

2. Тіні темні, але завжди напівпрозорі, тому, видно, що там є

3. Це основне правило живопису: якщо колір світла теплий, то тіні - холодні, і навпаки: коли колір світла холодний, то тіні - теплі

4. Це залежить від пори року, дня, ночі та погодних умов

Запитання 15

Про що саме стверджує 1-е правило побудови лінійної перспективи?

варіанти відповідей

1. У першому правилі побудови лінійної перспективи говориться про те, що рівень очей спостерігача завжди збігається з лінією горизонту

2. 1-е правило побудови лінійної перспективи стверджує, що точка сходження паралельних між собою ліній завжди лежить на лінії горизонту

3. 1-е правило побудови лінійної перспективи стверджує, що існує явище часткового загородження ближніми об'єктами - віддалених від них

4. 1-е правило побудови лінійної перспективи стверджує, що вертикальні ребра площин завжди потрібно малювати вертикальними лініями

Запитання 16

Хто із відомих художників проживав і творив в Ірпені з кінця ХІХ - початок ХХ століття?

варіанти відповідей

1. Микола Пимоненко (1862-1912)

2. Григорій Нарбут (1886-1920)

3. Федір Кричевський (1879-1947)

4. Володимир Орловський (1842-1914)

5, Сергій Васильківський (1854-1917)

6. Сергій Світославський (1857-1931)

7. Петро Левченко (1856-1917)

8. Олександр Мурашко (1875-1919)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест