І.Драч " Балада про соняшник"
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Рід літератури «Балади про соняшник"а)

ліро-епосб)

епос

в)

лірика

г)

драма

2.

Жанра)

балада

б)

модерна балада


в)

ліричний вірш

г)

поема

3.

Віршовий розміра)

хорей

б)

ямб

в)

верлібр


г)

анапест

4.

З ким бігав наввипередки соняшник?

а)

з вітром

б)

з сонцем

в)

з хмарами

г)

з зайцем

5.

На чому їхало сенце?

а)

на хмарині

б)

на велосипеді

в)

на вітрові

г)

на веселці

6.

В соняшника були....(продовжити)

а)

руки і ноги

б)

пелюсти

в)

листки та стебло

г)

руки-пелюстки

7.

В поезії використаний прийом

а)

метаморфози

б)

гіперболи

в)

літоти

г)

метаморфози та літоти

8.

Сюжет позбавлений героїки, він ( сюжет)

а)

побутовий

б)

соціальний

в)

соціально- побутовий

г)

героїчний

9.

З скількох частин складається твір

а)

з 1-ї частини

б)

з 3-х частин

в)

з 2-х частин — притчової й роз’яснювальної

г)

з 4-х части

10.

Провідний мотив:

а)

мотив любові до природи

б)

 талант бачити красу в повсякденні.

в)

порив до високості із закоріненням у рідний ґрунтг)

пробу­дженого таланту від «земного» до «небесного»11.

Ідея твору повністю висвітлена в рядку

а)

 поет повинен прагнути високості в поезії, укорінюючись при цьому в рідному ґрунті, у національній творчості

б)

 поет повинен прагнути високості в поезії, укорінюючись при цьому в рідному ґрунті, у національній творчості; тільки той творець може відкрити сонце поезії, хто, поглянувши на це сонце, навіки ним захоплюється.

в)

тільки той творець може відкрити сонце поезії, хто, поглянувши на це сонце, навіки ним захоплюється.

12.

Особливості балади І.Драча повністю висвітлені в рядку

а)

Розширено просторові координати художнього світу.

б)

Відкинуто традиційні легендарно-історичні, героїчні і фантастичні атрибути.

Розширено просторові координати художнього світу.

в)

Відкинуто традиційні легендарно-історичні, героїчні і фантастичні атрибути.

Розширено просторові координати художнього світу.

Побутова конкретика, універсальність і велич життя поєднанні в цілісність


г)

Розширено просторові координати художнього світу.

Побутова конкретика, універсальність і велич життя поєднанні в цілісність

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б (1 балів)
3. в (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б (1 балів)
6. а (1 балів)
7. а (1 балів)
8. а (1 балів)
9. в (1 балів)
10. б (1 балів)
11. б (1 балів)
12. в (1 балів)