Іменник
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Слова, які відповідають на питання хто? що? означають

а)

ознаки предметів

б)

назви предметів

в)

дію предметів

2.

Знайдіть рядок, у якому записані всі іменники

а)

квіти, малюнок, записує

б)

небо, зелений, планшет

в)

заголовок, мова, учень

3.

Іменники - це слова, які ...

а)

означають дію предметів

б)

означають назви предметів

в)

відповідають на питання хто? що?

г)

відповідають на питання який? яка? яке?

4.

Слова, які відповідають на питання Хто? Що? та означають назву предмета - це

а)

прикметники

б)

дієслова

в)

іменники

5.

Знайдіть, скільки іменників "заховалося" в малюнку

а)

один

б)

два

в)

багато

г)

декілька

6.

Скільки серед даних слів є іменниками?

Море, корабель, хвилюється, медуза, каралі, пісок, тихе, спокійне.

а)

5

б)

8

в)

6

г)

0

Ключ до тесту

1. б (3 балів)
2. в (5 балів)
3. б в (5 балів)
4. в (5 балів)
5. в (4 балів)
6. а (5 балів)