Іменник
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Вибрати іменники,що є назвами істот

а)

коза

б)

квітка

2.

Вибрати іменники,що є назвами неістот

а)

кіт

б)

книжка

3.

Вибрати власну назву

а)

Стир

б)

річка

4.

З великої букви пишуться

а)

власні іменники

б)

загальні іменники

5.

Іменники бувають

а)

чоловічого роду

б)

чоловічого роду, жіночого роду ,середнього роду

6.

Іменники мають

а)

однину і множину

б)

не змінюються за числами

7.

Скільки відмінків має іменник?

а)

6

б)

7

8.

Який відмінок не відповідає на запитання?

а)

Орудний

б)

Кличний

9.

Визначити іменники-синоніми

а)

день-ніч

б)

учень,школяр

10.

Визначити антоніми

а)

вйна-мир

б)

лелека,боцюн,чорногуз

11.

Якими членами речення можуть виступати іменники?

а)

присудок

б)

підмет,другорядні члени речення

12.

Яка частина мови відповідає на питання хто? що?

а)

прикметник

б)

іменник

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б (1 балів)
3. а (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б (1 балів)
6. а (1 балів)
7. б (1 балів)
8. б (1 балів)
9. б (1 балів)
10. а (1 балів)
11. б (1 балів)
12. б (1 балів)