Іменник
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Іменник – це частина мови, яка: .....?

а)

відповідає на питання хто? що?

б)

відповідає на питання який? яка?

в)

відповідає на питання котрий? скільки?

г)

відповідає на питання що робив? що зробив?

2.

Змінюються іменники за:......?

а)

відмінками, родами

б)

родами, числами, відмінками

в)

числами, родами

3.

Іменники мають числа ?

а)

Однина

б)

Множина

в)

Однина і множина

4.

Якого роду бувають іменники?

а)

Чоловічого, жіночого

б)

Чоловічого, жіночого, середнього

в)

Чоловічого, середнього

5.

Знайди в реченні іменник.

Корова пасеться на лугу.

а)

На лугу

б)

Пасеться

в)

Корова

6.

Іменник означає ....?

а)

Назву предмета

б)

Ознаки предмета

в)

Дію предмета

Ключ до тесту

1. а (2 балів)
2. б (2 балів)
3. в (2 балів)
4. б (2 балів)
5. в (2 балів)
6. а (2 балів)