Іменовані числа
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

7 дм 2 см = .. см

а)

27 см

б)

9 см

в)

72 см

2.

6 м 4 дм = ... дм

а)

10 дм

б)

64 дм

в)

46 дм

3.

2 суток = ... ч

а)

100 ч

б)

48 ч

в)

24 ч

4.

48 см : 8 см = ....

а)

6 см

б)

6

в)

8

5.

6 м 3 дм + 2 м 7 дм = ...

а)

8 м

б)

10 м

в)

9 м

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. б (5 балів)
3. б (5 балів)
4. б (5 балів)
5. в (5 балів)