Imiesłowy
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Na jakie gatunki dzielimi imiesłowy?

а)

przymiotnikowe i przysłówkowe

б)

rzeczownikowe i czasownikowe

2.

Na jakie gatunki dzielimy imiesłowy przymiotnikowe?

а)

zwykle i podstawowe

б)

czynne i bierne

3.

Jakie koncówki mają imiesłowy przymiotnikowe czynne?

а)

-ąc, -ące, -ąca

б)

-ą, -ące, -ąca

в)

-ący, -ące, -ąca

4.

Jakie koncówki mają imiesłowy przymiotnikowe bierne?

а)

-ne, -ty, -ta, -te, -ony

б)

-ty, -ta, -te, -ony

в)

-ta,-te, -ony

г)

-na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony

5.

Jakie koncówki mają imiesłowy przysłówkowe?

а)

-wszy,-ąc

б)

-ąc

в)

-łszy, -ąc

г)

-łszy

д)

-łszy, -wszy,-ąc

Ключ до тесту

1. а (2 балів)
2. б (2 балів)
3. в (2 балів)
4. г (2 балів)
5. д (2 балів)