Індустріальне суспільство (ідеологія)

Додано: 30 жовтня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 9 клас
Тест виконано: 7 разів
12 запитань
Запитання 1

Індустріальна революція - це

варіанти відповідей

докорінні зміни в сільському господарстві, що полягали у застосуванні землеобігу, механізації, технологій.

процес перехіду від аграрної економіки з переважанням машинного виробництва

Запитання 2

політична ідеологія, що орієнтується на збереження й підтримання історично сформованих засад державного й суспільного життя - це

варіанти відповідей

лібералізм

марксизм

консерватизм

Запитання 3

політична ідеологія, що обстоює принцип обмеженого втручання держави в суспільні відносини та приватне життя людей

варіанти відповідей

лібералізм

марксизм

консерватизм

Запитання 4

ідеологія, заснована на уявлені, що максимальне збільшення багатства й створення рівних можливостей для всіх людей можливі лише через державну власність і контроль держави за виробництвом.

варіанти відповідей

лібералізм

марксизм

соціалізм

Запитання 5

вчення про ідеальне суспільство, що ґрунтується на спільності майна, обов’язковій праці та справедливому розподілі її результатів - це

варіанти відповідей

утопія


утопічний соціалізм

соціалізм

Запитання 6

суспільно­політична течія, що

заперечувала необхідність державної влади,

виступала за повне самоуправління громад,

трудових колективів це -

варіанти відповідей

анархізм

марксизм

комунізм

Запитання 7

суспільно­економічний і політичний лад із колективною власністю як на знаряддя праці, так і на предмети споживання, із безкласовим і бездержавним устроєм.

варіанти відповідей

анархізм

марксизм

соціалізм

Запитання 8

Кого вважають виразником ідей класичного європейського лібералізму?

варіанти відповідей

Б. Констан

І. Бентам

А. Токвіль

Запитання 9

Й. Фіхте та Г. Гегель - це представники течії

варіанти відповідей

націоналізму

утопізму

соціалізму

Запитання 10

Оберіть ідеї, що притаманні консерваторам

варіанти відповідей

свобода слова

засудження процесу становлення індустріального суспільства

вірність традиціям

відмова від приватної власності

сучасність має бути краща за минуле

формування національних держав

стабільність і відмова від змін

прибічники становлення громадянського суспільства

Запитання 11

Визначте ідеї лібералів

варіанти відповідей

свобода слова

засудження процесу становлення індустріального суспільства

вірність традиціям

відмова від приватної власності

сучасність має бути краща за минуле

формування національних держав

стабільність і відмова від змін

прибічники становлення громадянського суспільства

Запитання 12

Визначте ідею націоналістів

варіанти відповідей

свобода слова

засудження процесу становлення індустріального суспільства

вірність традиціям

відмова від приватної власності

сучасність має бути краща за минуле

формування національних держав

стабільність і відмова від змін

прибічники становлення громадянського суспільства

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест