Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів - 2
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Органом смаку людини є:

а)

вуха

б)

язик

в)

шкіра

г)

очі

2.

Повідомлення, подані текстом та малюнками людина отримує за допомогою органів:

а)

зору

б)

слуху

в)

нюху

г)

смаку

д)

дотику

3.

Яке повідомлення подано графічним способом?

а)

фотографія

б)

новини по радіо

в)

жести судді

г)

телевізійна передача

4.

Переклад тексту з англійської мови на українську можна назвати процесом:

а)

зберігання повідомлень

б)

опрацювання повідомлень

в)

пошуку повідомлень

г)

передавання повідомлень

5.

За допомогою калькулятора повідомлення можна:

а)

шукати

б)

опрацьовувати

в)

передавати

г)

зберігати

6.

Для відтворення звукових даних можна використовувати:

а)

фотоапарат

б)

плеєр

в)

калькулятор

7.

Пристрій для виведення даних на папір – це…

а)

сканер

б)

принтер

в)

монітор

г)

навігатор

8.

Які види повідомлень зустрічаються у підручнику з інформатики? (Виберіть декілька правильних відповідей.)

а)

графічні

б)

жести

в)

звукові

г)

текстові

9.

Прийняти та надіслати текстові повідомлення можна за допомогою пристроїв:  (Виберіть декілька правильних відповідей.)

а)

калькулятор

б)

факс

в)

мобільний телефон

г)

диктофон

10.

Вибери зі списку пристрої введення інформації:

а)

принтер

б)

сканер

в)

мікрофон

г)

миша

д)

клавіатура

е)

колонки

11.

Комп’ютер – це основний пристрій для:

а)

введення, зберігання, опрацювання, виведення даних

б)

опрацювання даних

в)

зберігання і виведення даних

12.

. Прикладами отримання повідомлень є:

а)

читання газети

б)

запис адреси

в)

виконання домашньої роботи

г)

перегляд новин

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б (1 балів)
5. б (1 балів)
6. б (1 балів)
7. б (1 балів)
8. а г (2 балів)
9. б в (2 балів)
10. б в д (3 балів)
11. а (1 балів)
12. а г (2 балів)