ІНФОРМАТИКА
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Який із значків зовнішніх запам'ятовуючих прстроїв є Дисководом DVD/CD-RW?

а)

а

б)

б

в)

в

г)

г

2.

Який об'єкт, призначений для посилання на інший об’єкт операційної системи, зображений на малюнку?

а)

папка

б)

файл   

в)

ярлик

г)

 пиктограмма

3.

Задопомогою яких сполучень клавіш в ОС можна виконати операцію "Копіювати"?

а)

Ctrl + Z

 

б)

Shift + Delete

в)

 Ctrl + D

г)

 Ctrl + C

4.

Виберіть коректне твердження:

а)

Linux- система програмування

 

б)

Delphi 2009 - операційна система

в)

FAR manager - утиліт

г)

Windows XP Professional - прикладне ПЗ

5.

Які з перелічених елементів відносяться до основних об'єктів операційної системи Windows:

а)

вікна

б)

піктограма

в)

мишка

г)

клавіатура

6.

Вибрати коректні файлові імена:

а)

"Інформатика"

 

б)

Системне забезбечення?

в)

Клавіатура

г)

 карти;

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. в (5 балів)
3. г (5 балів)
4. в (5 балів)
5. а (5 балів)
6. в (5 балів)